Ban Quản Trị

Đồng hành với sự phát triển và thành công của HALI Australia là thành quả từ công sức và tâm huyết của tất cả thành viên trong công ty.

Ban Lãnh Đạo

Những người tiên phong xây dựng nền móng, hướng phát triển, kinh doanh đổi mới cũng như áp dụng các phương pháp quản trị tiên tiến cho HALI Australia.

Ông Long Phan hiện đang là Nhà Sáng Lập và Giám Đốc Điều Hành của công ty HALI Australia – nền tảng công nghệ hỗ trợ doanh nhân Việt Nam trong việc định cư tại Úc. Đồng thời ông cũng đang là Cố Vấn Di Trú ...

LONG PHAN
Nhà Sáng Lập & Giám Đốc Điều Hành HALI Australia

Phòng Vận Hành

Phòng ban chịu trách nhiệm trong việc vận hành của công ty như phát triển nguồn nhân lực, triển khai đào tạo, tập huấn và kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Lys Hồ
Giám đốc thị trường Việt Nam

Emma Nguyễn
Trợ lý

Phòng Truyền Thông

Phòng ban chịu trách nhiệm trong việc xây dựng hình ảnh công ty, tiếp thị truyền thông, phát triển mạng lưới đối tác, quan hệ công chúng.

Phòng Chăm Sóc Khách Hàng

Phòng ban chịu trách nhiệm trong việc hỗ trợ giải đáp khách hàng trong các vấn đề liên quan đến dịch vụ, kết nối khách hàng đến các Chuyên Gia Tư Vấn hàng đầu tại Úc.

Phòng Kỹ Thuật

Phòng ban chịu trách nhiệm trong việc quản lý và phát triển chiến lược công nghệ thông tin, xây dựng nền tảng công nghệ bằng các kỹ thuật công nghệ tiên tiến.

Tùng Phan
Trưởng nhóm kỹ thuật

Khoa Châu
Chuyển viên phân tích hệ thống doanh nghiệp