Ban Cố Vấn

Harry Bui

Giám Đốc Quốc Gia – Colliers International

Ông Harry Bui là một trong những chuyên gia bất động sản người Việt dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực giao dịch bất động sản thương mại trong nước và quốc tế với sự chứng nhận của các chính phủ, tập đoàn, khách hàng, Quỹ Đầu tư Bất động sản (REIT – Real Estate Investment Trust) cùng các tổ chức kinh doanh khác.

Ông Harry Bui có mạng lưới giới thiệu rộng lớn giúp khách hàng kết nối và tiếp cận các nguồn vốn trong và ngoài nước trong việc mua bán bất động sản thương mại tại Úc, đặc biệt là từ các quốc gia châu Á  và các quốc gia khu vực Đông Nam Á.

Ông Harry Bui cũng góp phần đáng kể vào thành công nổi bật của công ty Colliers International, dẫn dắt đội ngũ thành công vì ông Harry Bui cùng nhân viên luôn nỗ lực hết mình để đưa ra các chiến lược đặc biệt nhằm đạt được mức giá và lợi nhuận cao nhất cho các nhà đầu tư.

Ông Harry Bui có khả năng thuyết trình, giao tiếp và tương tác hiệu quả cao so với các lãnh đạo kinh doanh trong mạng lưới toàn cầu của Colliers.

Ông Harry Bui có khả năng chịu áp lực tốt, đảm nhận nhiều nhiệm vụ với cường độ công việc cao, có khả năng tự tạo động lực cho bản thân, chú trọng sâu các chi tiết mà chỉ kinh nghiệm cá nhân mới có thể nhận ra và làm tốt.

Chuyên môn công việc

– Giới thiệu và tư vấn đầu tư kinh doanh tất cả bất động sản thương mại

– Giao dịch dự án đang xây dựng

– Giao dịch tìm nguồn cung ứng

– Cố vấn chiến lược đầu tư và phát triển cho nhà đầu tư

– Thẩm định giá trị đầu tư bất động sản

– Phân tích thị trường đầu tư

– Xử lý tranh chấp giữa các quan hệ đối tác

– Cung cấp giải pháp, bao gồm giải pháp phá sản, cho chính phủ và tập đoàn tài chính

– Hoạt động cho thuê

Thành tựu

– Giải thưởng Câu lạc bộ Triệu đô Colliers International (Colliers International Multi-Million Dollar Club Award) các năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

– Giải thưởng Xuất sắc của Úc (Australian Awards of Excellence Winner) các năm 2014, 2015, 2017, 2018, 2019