Top 5 trường THPT có thứ hạng cao hàng đầu bang New South Wales

Vip

Bang New South Wales (NSW) là bang có số lượng trường chuyên nhiều nhất nước Úc. Mỗi trường chuyên sẽ có thế mạnh khác nhau. Bài viết sẽ phân tích 5 trường đứng đầu theo xếp hạng tỉ lệ đạt HSC năm 2020.

Xem Thêm

Get in touch

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.