Tổng quan về tiền hưu trí (Super) và các quỹ đầu tư hưu bổng (Superfund)

Tiền hưu trí, còn gọi là hưu bổng (superannuation, gọi tắt: super) là số tiền tiết kiệm của một người trong thời gian đi làm để tiêu dùng trong trường hợp nghỉ hưu, khủng hoảng tài chính trầm trọng hay ốm đau bệnh tật. Khoản tiền này là bắt buộc đối với người cư trú và làm việc tại Úc.

1. Quy định nộp tiền hưu trí của chính phủ Úc

Chính phủ Úc quy định chủ doanh nghiệp phải đóng ít nhất 9,5% tổng số tiền lương nhân viên nhận được trong giờ làm việc thông thường. Theo ato.gov.au, dự kiến con số này sẽ tăng thành 10% vào năm 2021 và 12% vào năm 2025.

 

Tiền lương trong giờ làm việc thông thường bao gồm tiền công được trả trong giờ làm việc chính thức, các khoản thanh toán vượt mức lao động, một số tiền thưởng nhất định, phụ cấp và ngày nghỉ phép có lương. Tiền làm việc ngoài giờ thường không được tính vào tiền lương trong giờ làm việc bình thường.

Chủ doanh nghiệp có trách nhiệm thay mặt nhân viên trích một phần lương để nộp vào quỹ hưu trí khi ký hợp đồng lao động, bất kể là làm việc bán thời gian, toàn thời gian hay là nhà đầu tư, và không có sự khác nhau giữa người định cư tạm trú và thường trú, quốc tịch. Cụ thể:

 • Lao động 18 tuổi trở lên, mức lương từ $450 AUD/tháng trở lên (trước thuế).
 • Lao động dưới 18 tuổi, mức lương từ $450 AUD/tháng trở lên (trước thuế) và làm việc trên 30 giờ/tuần.

2. Sự khác nhau cơ bản giữa bảo hiểm xã hội Việt Nam và tiền hưu trí Úc

Ở Việt Nam, quỹ bảo hiểm xã hội được một cơ quan nhà nước quản lý và tập trung về trung ương. Số tiền này tạm hiểu là được nhà nước giữ tạm giữ mà không sinh lợi nhuận rồi trích ra chi trả cho người lao động trong trường hợp nghỉ việc.

Tại Úc, quỹ hưu trí ở Úc không do cơ quan nhà nước quản lý mà do các tổ chức hưu trí chuyên nghiệp (Superfund) đảm nhận. Phần tiền hưu trí đóng vào được các quỹ đầu tư hưu bổng dùng để đầu tư sinh lời cho chính người đóng tiền hưu trí. Đến thời điểm nghỉ hưu, người tham gia quỹ hưu bổng không những có tiền tiết kiệm trong quá trình làm việc mà còn có cả phần lãi do ủy quyền đầu tư.

 

Do có nhiều tổ chức hưu bổng nên người lao động có quyền chỉ định một hay nhiều tổ chức để đóng tiền hưu trí bằng cách điền vào đơn chọn quỹ đầu tư hưu bổng (Superannuation standard choice form) rồi đưa cho chủ doanh nghiệp. Nếu không, tiền hưu trí sẽ được nộp vào quỹ đầu tư hưu bổng mà doanh nghiệp đã chọn sẵn.

3. Các quỹ đầu tư hưu bổng (superfund)

Hiện có khoảng 500 quỹ đầu tư hưu bổng ở Úc với nhiều loại hình:

 • Industry Funds: Quỹ được thành lập và điều hành bởi các hiệp hội hoặc công đoàn lao động. Đặc điểm nổi bật của Industry Funds là quỹ được điều hành vì lợi ích của các thành viên và không có cổ đông.
 • Wholesale Master Trusts: Quỹ đa thành viên, được điều hành bởi các tổ chức tài chính dành cho các tổ chức lao động. Loại này được xếp vào loại quỹ đầu tư bán lẻ (Retail fund).
 • Retail Master Trusts/Wrap: Đây cũng là loại quỹ đầu tư hưu bổng do các tổ chức tài chính thành lập nhưng dành cho cá nhân.
 • Employer Funds: Quỹ do chủ lao động thành lập cho nhân viên của công ty hoặc doanh nghiệp.
 • Public Sector Funds: Quỹ cho chính phủ lập và quản lý dành cho mọi người.
 • Self Managed Superannuation Funds – SMSF: Quỹ hưu bổng tự quản lý là các quỹ được thành lập dưới điều luật và sự vận hành của các quỹ lớn hơn. Các loại quỹ khác do Cơ quan Giám sát Tài chính và Bảo hiểm Úc (Australian Prudential Regulation Authority – APRA) quy định trong khi quỹ này do Văn phòng Thuế vụ Úc (Australian Taxation Office) quy định. Các thành viên (tối đa là 4) trong quỹ đều có quyền quản lý, sử dụng hay đầu tư số tiền tiết kiệm hưu trí. SMSF dành cho những người muốn trực tiếp kiểm soát dòng tiền của mình. Do đó khi có vấn đề xảy ra, tất cả thành viên đều phải chịu trách nhiệm pháp lý.
 • Small APRA Funds (SAFs): Tương tự quỹ SMSF nhưng số lượng thành viên tối đa là 5, người quản lý đầu tư phải được phê duyệt chứ không phải toàn bộ các thành viên, và quỹ này do APRA quy định.
 • Public Sector Employees Funds: Quỹ do chính phủ thành lập dành cho công chức nhà nước.

Theo home.kpmg, Retail Funds, SMSF và Wholesale Master Trusts là 3 loại quỹ chiếm thị phần lớn nhất trong mảng hưu bổng ở Úc.

Tỷ lệ thị phần các loại quỹ đầu tư hưu bổng ở Úc.

Các quỹ đầu tư hưu bổng lớn có thể kể đến là Autralian Super, Catholic Super, HOSTPLUS Super, VicSuper, Sunsuper, Statewide. Đây là những quỹ hưu bổng mới được Canstar – trang so sánh tài chính lớn nhất của Úc – trao giải Superannuation Awards 2021 .

Giải thưởng Quỹ đầu tư hưu bổng 2021 của Canstar.

Còn theo Stockspot, trang web hỗ trợ tư vấn đầu tư trực tuyến và quản lý quỹ nổi tiếng ở Úc thì UniSuper, IOOF và Autralian Super là 3 quỹ đầu tư hưu bổng tốt nhất năm 2020.

4. Các phần kèm theo và phí chi trả chi quỹ đầu tư hưu trí

Thông thường, quỹ đầu tư hưu bổng đều kèm theo 3 gói bảo hiểm là bảo hiểm tử vong (Death Insurance), bảo hiểm tật nguyền (Total & Permanent Disability Insurance – TPD) và bảo hiểm thu nhập (Income Protection Insurance). Người nộp quỹ có quyền hủy hoặc gia tăng giá trị bảo hiểm tùy theo nhu cầu cá nhân.

Người tham gia quỹ đầu tư hưu bổng cần phải đóng nhiều khoản phí.

 • Phí quản lý (admin fee): Là một khoản tiền cố định hàng tháng dùng để chi trả cho việc quản lý.
 • Phí đầu tư (investment fee): phí dành cho việc ủy thác đầu tư, loại phí này tính theo % số dư tiền hưu trí. Loại phí này thường gồm cả phí trả cho chuyên viên đầu tư (management fee) và thưởng do đầu tư xuất sắc (performance fee).
 • Phí gián tiếp (indirect costs): phí đi kèm phí đầu tư dùng để trả cho bên trung gian trên thị trường để hoàn tất các khoản đầu tư từ tiền hưu trí. Loại phí này tính theo % số dư tiền hưu trí.
 • Phí bảo hiểm (insurance premiums): Tiền đóng các gói bảo hiểm kể trên.
 • Thuế: 15% trên các khoản góp tiền hưu trí mới.
 • Phụ thu: tùy theo từng quỹ đầu tư hưu bổng.

Các phí trên không gọp chung vào 1 nếu có nhiều khoản tiền hưu trí ở các quỹ đầu tư hưu bổng khác nhau. Tham gia nhiều quỹ đầu tư hưu bổng đồng nghĩa với việc số tiền phí phải đóng tăng cao, do đó cần quản lý tốt các quỹ hưu bổng của mình để tránh lãng phí.

Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin nói chung và không đề cập đến hoàn cảnh cá nhân của bạn. Bạn nên tìm kiếm các tư vấn về pháp lý hoặc chuyên môn độc lập riêng nếu có thắc mắc liên quan đến nội dung của bài viết. HALI Australia sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ kết quả, hậu quả, thiệt hại hoặc tổn thất nào bắt nguồn dù là trực tiếp hay gián tiếp từ việc sử dụng và/hoặc áp dụng thông tin và/hoặc các quyết định, hành động của bạn dựa trên thông tin của các Bài viết này.

Get in touch

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.