Tổng hợp các group Facebook của người Việt theo từng tiểu bang

1. Tiểu bang New South Wales

 • VDS NSW – Vietnamese Dynamic Students In New South Wales (Link)
 • Hội Sinh Viên Vietnam tại Sydney (Vietnamese Students in Sydney, Australia) (Link)
 • Rao Vặt Sydney Cabramatta Bankstown Marrickville (Link)
 • Ngon bổ rẻ Sydney (Link)
 • Cộng Đồng Mua Bán Tại Sydney (SIA) (Link)
 • Hội sinh viên Việt Nam tại Sydney-Vietnamese student Association in Sydney (Link)
 • Hội Sinh Viên Việt Nam tại Sydney, New South Wales, Australia – VSA Sydney (Link)

2. Tiểu bang Victoria

 • Hội du học sinh Việt Nam tại Melbourne – Úc (Link)
 • VSM-Cộng đồng Du học sinh Melbourne – Giúp đỡ lẫn nhau (Link)
 • Hội sinh viên Việt Nam tại Melbourne-Vietnamese student Association in Mel (Link)
 • Cộng đồng người Việt tại Melbourne (Link)
 • Mua bán tự do tại Mel (Link)
 • Cộng đồng DHS/ Người Việt tại Melbourne (Link)
 • Hội người Việt Nam tại Victoria Australia (Link)
 • VASA – Hội Sinh Viên Việt Nam Melbourne – Vietnamese Students Australia (Link)

 3. Tiểu bang Queensland

 • Hội sinh viên Việt Nam du học tại Brisbane (Link)
 • Du Học Sinh Và Người Việt Tại Queensland/Brisbane (Link)
 • Du Học Sinh Và Người Việt Tại Queensland/Brisbane (Link)
 • Hội Du Học Sinh Việt Nam Tại Brisbane, Australia – VSA Queensland (Link)

4.  Tiểu bang Tây Úc

 • VINWA-Cộng đồng người Việt Nam tại Tây Úc (Link)
 • Hội Du Học Sinh Việt Nam Tại Perth – Western Australia giúp đỡ lẫn nhau (Link)

5. Tiểu bang Nam Úc

 • Cộng đồng người Việt tại Nam Úc (Adelaide, South Australia) (Link)
 • Hội sinh viên Việt Nam tại Adelaide (Link)
 • Mua bán rao vặt Adelaide (Link)

6. Một số group chung toàn nước Úc

 • Cộng Đồng Người Việt Nam Tại Úc (Link)
 • Hội Du Học Sinh Việt Nam tại Úc- Vietnamese Students in Australia (Link)
 • Mua bán tại Úc Châu (Link)
 • Hội DHS Việt Nam tại Australia-Vietnamese Oversea Students in Australia Inc (Link)

Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin nói chung và không đề cập đến hoàn cảnh cá nhân của bạn. Bạn nên tìm kiếm các tư vấn về pháp lý hoặc chuyên môn độc lập riêng nếu có thắc mắc liên quan đến nội dung của bài viết. HALI Australia sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ kết quả, hậu quả, thiệt hại hoặc tổn thất nào bắt nguồn dù là trực tiếp hay gián tiếp từ việc sử dụng và/hoặc áp dụng thông tin và/hoặc các quyết định, hành động của bạn dựa trên thông tin của các Bài viết này.

Get in touch

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.