Tiêu Chí Bảo Lãnh Tại Tiểu Bang Queensland Kể Từ Ngày 01.07.2021

Yêu cầu của tiểu bang Queensland đối với visa 188

Các yêu cầu đề cử của tiểu bang Queensland đối với thị thực 188 và 888 nhìn chung giống như các yêu cầu của Bộ Nội Vụ (Department of Home Affairs – DHA). Ngoài ra, người nộp đơn cũng phải đáp ứng các tiêu chí của tiểu bang Queensland, các tiêu chí này khác nhau đối với từng dòng thị thực. 

 1. Visa 188A – Diện Kinh Doanh Đổi mới

– Người nộp đơn phải đáp ứng các tiêu chí của DHA cho thị thực này.

– Ngoài ra, người nộp đơn phải: 

 • Chứng minh cam kết thực sự sống và kinh doanh đầu tư tại Queensland.
 • Có tổng tài sản kinh doanh và cá nhân ít nhất 1,25 triệu AUD sẵn sàng chuyển đến Queensland sau khi được cấp thị thực.
 • Đầu tư vào một hoặc hai doanh nghiệp đủ điều kiện ở Queensland sau khi được cấp thị thực:

+ Đầu tư ít nhất 400.000 AUD nếu doanh nghiệp được đề xuất sẽ được thành lập ở các vùng Greater Brisbane và Gold Coast; HOẶC

+ Đầu tư ít nhất 300.000 AUD nếu doanh nghiệp được đề xuất sẽ được thành lập tại khu vực Ngoại ô Queensland.

– Các yêu cầu thêm:

 • Doanh nghiệp xuất khẩu phải phát triển thị trường quốc tế cho các sản phẩm của Queensland.
 • Kinh doanh nhập khẩu thông thường sẽ không được chấp nhận trừ khi các sản phẩm nhập khẩu có tính sáng tạo cao, công nghệ tiên tiến, hoặc hiện không có sẵn ở Queensland. Người nộp đơn cũng nên cung cấp dịch vụ gia tăng giá trị cho các sản phẩm nhập khẩu như thiết kế theo yêu cầu, lắp đặt lắp ráp sản phẩm, kiểm tra, sửa chữa, bảo trì, v.v.
 • Doanh nghiệp Phát Triển Bất Động Sản (Property Development) sẽ không được chấp nhận.
 1. Visa 188B – Diện Nhà đầu tư

– Người nộp đơn phải đáp ứng các tiêu chí DHA cho thị thực này.

– Ngoài ra, người nộp đơn phải: 

 • Chứng minh cam kết thực sự với Queensland
 • Có tài sản kinh doanh ròng và tài sản cá nhân ít nhất 3 triệu đô la Úc sẵn sàng được chuyển đến Queensland, Úc (bao gồm 2,5 triệu AUD cho Đầu tư tuân thủ và 500.000 AUD cho định cư tại Queensland)

Điều kiện về đầu tư tuân thủ 

 • Phải thực hiện một khoản đầu tư tuân thủ ít nhất 2,5 triệu AUD (duy trì trong suốt thời gian sau khi Visa tạm trú được cấp). Bao gồm:
  • 20% vào các quỹ đầu tư mạo hiểm / cổ phần tư nhân (VCPE) đủ điều kiện – các công ty nhỏ và mới thành lập tối thiểu là 500,000 AUD (khoảng 8,5 tỷ VNĐ)
  • 30% vào các quỹ quản lý được phê duyệt hoặc các công ty niêm yết (LIC) (quỹ này phải đầu tư vào các doanh nghiệp đang phát triển – Emerging Company) tối thiểu là 750,000 AUD (tương đương 12,8 tỷ VNĐ)
  • 50% vào quỹ đầu tư cân bằng (Balancing Investment: Cổ phiếu, trái phiếu, tiền mặt…) tối thiểu là 1,250,000 AUD (khoảng 21,2 tỷ VNĐ)

Sau khi giữ visa 188B trong 3 năm, người nộp đơn có thể nộp xin visa thường trú nhân (888B). Diện thị thực 188B – Nhà đầu tư không thể được gia hạn.

 1. Visa 188C – Diện Nhà đầu tư trọng yếu

– Người nộp đơn phải đáp ứng các tiêu chí DHA cho thị thực này.

– Ngoài ra, người nộp đơn phải: 

 • Chứng minh cam kết thực sự với Queensland.
 • Có tài sản ròng ít nhất 5 triệu AUD sẵn sàng được chuyển đến Queensland.

Điều kiện về đầu tư tuân thủ 

 • Phải thực hiện một khoản đầu tư tuân thủ ít nhất 5 triệu AUD (duy trì trong suốt thời gian sau khi Visa tạm trú được cấp). Bao gồm:
  • 20% vào các quỹ đầu tư mạo hiểm / cổ phần tư nhân (VCPE) đủ điều kiện – các công ty nhỏ và mới thành lập tối thiểu là 1,000,000 AUD (khoảng 17 tỷ VNĐ)
  • 30% vào các quỹ quản lý được phê duyệt hoặc các công ty niêm yết (LIC) (quỹ này phải đầu tư vào các doanh nghiệp đang phát triển – Emerging Company) tối thiểu là 1,500,000 AUD (tương đương 25,5 tỷ VNĐ)
  • 50% vào quỹ đầu tư cân bằng (Balancing Investment: Cổ phiếu, trái phiếu, tiền mặt…) và các quỹ này sẽ được đầu tư vào nhiều lĩnh vực bao gồm các công ty được niêm yết tại thị trường chứng khoán tại Úc, các trái phiếu của các tập đoàn Úc, hay những bất động sản thương mại tối thiểu là 2,500,000 AUD (khoảng 42,5 tỷ VNĐ)

Sau khi giữ visa 188C trong 3 năm, người nộp đơn có thể nộp xin visa thường trú nhân (888C). Diện thị thực 188C – Nhà đầu tư trọng yếu có thể được gia hạn tối đa 2 lần, mỗi lần 2 năm.

—————————————–

Nếu Quý khách cần kết nối với các Cố Vấn Di Trú có chuyên môn và giàu kinh nghiệm, hãy nhấn Gọi HALI ngay để được hỗ trợ.

Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin nói chung và không đề cập đến hoàn cảnh cá nhân của bạn. Bạn nên tìm kiếm các tư vấn về pháp lý hoặc chuyên môn độc lập riêng nếu có thắc mắc liên quan đến nội dung của bài viết. HALI Australia sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ kết quả, hậu quả, thiệt hại hoặc tổn thất nào bắt nguồn dù là trực tiếp hay gián tiếp từ việc sử dụng và/hoặc áp dụng thông tin và/hoặc các quyết định, hành động của bạn dựa trên thông tin của các Bài viết này.

Get in touch

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.