Thông tin về các số liên hệ khẩn cấp tại Úc

Các mạng lưới hỗ trợ ở Australia rất rộng rãi và được trang bị tốt cho các tình huống khẩn cấp. Dịch vụ cứu hỏa, cứu thương và cảnh sát sẽ hỗ trợ khi ai đó cần sự giúp về sức khỏe và sự an toàn.

1. Triple Zero (000)

Trong trường hợp khẩn cấp, bấm số 000 để gọi:

 • Cảnh sát.
 • Xe cứu thương.
 • Đội cứu hỏa.

Các trường hợp khẩn gấp bao gồm trường hợp cấp cứu, dù là tự nhiên (chẳng hạn như cháy rừng, lũ lụt, bão, động đất) hoặc không tự nhiên (như sự cố về hóa chất, tai nạn giao thông, hành vi bạo động hình sự lớn), có thể xảy ra trong bất kỳ trường hợp nào mà không có cảnh báo trước.

Nếu không chắc chắn mình cần sự hỗ trợ nào, chỉ cần nói với tổng đài viên gọi vì việc gì và họ sẽ hướng dẫn. Nếu bạn không nói tiếng Anh, hãy nói: “Police”, “Ambulance” hay “Fire” và sau đó là ngôn ngữ của bạn. Cuộc gọi sẽ được kết nối với thông dịch viên để có thể hỗ trợ. Tổng đài viên sẽ hỏi những câu hỏi, như là: Tên, vị trí, tình huống khẩn cấp là gì, có bao nhiêu người liên quan.

Một số trường hợp nên gọi 000:

 • Có ai đó bị thương hay cần sự giúp đỡ khẩn cấp về y tế.
 • Nếu tính mạng hay tài sản của bạn đang bị đe dọa.
 • Nếu bạn vừa chứng kiến một tai nạn hay tội ác nghiêm trọng.

Không bị tính phí khi gọi Triple Zero (000). Những cuộc gọi này có thể được thực hiện bằng bất kỳ điện thoại nào.

Nếu sử dụng Smartphone, có thể tải phần mềm ứng dụng Emergency+ miễn phí từ ứng dụng Google Store tại đường dẫn [Link] và ứng dụng Attorney General’s Department tại đường dẫn: [Link]

Úc cũng có 2 số dịch vụ khẩn cấp khác, nhưng những số này chỉ làm việc trên một nền tảng:

 • 112 chỉ có thể được quay số trên điện thoại di động.
 • 106 chỉ có thể được sử dụng với máy đánh máy từ xa (TTY) hoặc thiết bị cho người khiếm thính. 106 là số dịch vụ khẩn cấp dựa trên văn bản dành cho người không nghe được, khiếm thính hoặc khiếm thanh.

2. Cảnh sát

Trong trường hợp khẩn cấp, cần cảnh sát giúp đỡ, gọi số 000 và “Police”, sau đó nói tên ngôn ngữ của bạn (nếu không biết tiếng Anh).

 • Các đơn vị Dịch vụ Khẩn cấp Tiểu bang (SES) ở Lãnh thổ Thủ đô Úc, Victoria, New South Wales, Queensland và Nam Úc (SA) có thể được liên hệ theo số 132 500.
 • Ở Tây Úc (WA) số điện thoại là 1300 130 039.
 • Ở Tasmania và Lãnh thổ phía Bắc, sẽ phải gọi từng đơn vị.

Vùng

Lực lượng Cảnh sát

Trang mạng

ACT

ACT Policing

www.police.act.gov.au

NSW

New South Wales Police Force

www.police.nsw.gov.au

NT

NT Police, Fire and Emergency Service

http://www.pfes.nt.gov.au/Police.aspx

Qld

Queensland Police

www.police.qld.gov.au

SA

South Australia Police

www.sapolice.sa.gov.au

Tas.

Tasmania Police

www.police.tas.gov.au

Vic.

Victoria Police

www.police.vic.gov.au

WA

Western Australia Police

www.police.wa.gov.au

Toàn quốc

Australian Federal Police

www.afp.gov.au

3. Xe cứu thương

Trong trường hợp cấp cứu, chẳng hạn như bị bệnh hoặc thương tích nặng cần được trợ  giúp về y tế ngay lập tức, gọi 000 và “Ambulance”.

Vùng

Dịch vụ xe cứu thương

Số điện thoại

Trang mạng

ACT

ACT Ambulance Service

(02) 6282 2399

www.ambulance.act.gov.au

NSW

Ambulance Service of NSW

(02) 9745 8888

www.ambulance.nsw.gov.au

NT

St John Ambulance Australia

(08) 8922 6200

www.stjohn.org.au

Qld

Queensland Ambulance Service

1300 785 646

 

www.ambulance.qld.gov.au

SA

SA Ambulance Services

(08) 8306 6999

www.saambulance.com.au

Tas.

Tasmanian Ambulance Service

(03) 6271 0333

www.dhhs.tas.gov.au

Vic.

Ambulance Victoria

(03) 8588 8588

www.ambulance.vic.gov.au

WA

St John Ambulance Australia

(08) 9334 1222

www.stjohn.org.au

4. Xe cứu hỏa

Trong trường hợp có khả năng xảy ra hỏa hoạn, chẳng hạn như cháy nhà hoặc ga (khí đốt) bị xì, gọi 000 và “Fire brigade”.

Vùng

Đội cứu hỏa

Số điện thoại

Trang mạng

ACT

ACT Fire & Rescue

02 6205 2927

www.esa.act.gov.au/actfr

NSW

Fire and Rescue NSW

02 9265 2999 

www.fire.nsw.gov.au

NSW

Rural Fire Service

02 8741 5555

www.rfs.nsw.gov.au

NT

NT Police, Fire and Emergency Service

08 8999 3473

www.pfes.nt.gov.au/fire-andrescue.aspx

Qld

Queensland Fire and Emergency Services

 

www.fire.qld.gov.au

SA

SA Metropolitan Fire Service

1300 737 637

http://www.mfs.sa.gov.au/site/home.jsp

 

SA Country Fire Service

8115 3300

 

www.cfs.sa.gov.au

Tas.

Tasmania Fire Service

1800 000 699

www.fire.tas.gov.au

Vic.

Metropolitan Fire Board

1300 367 617

www.mfb.vic.gov.au

 

Country Fire Authority

1800 226 226

www.cfa.vic.gov.au

WA

Department of Fire and Emergency Services

9395 9300

www.fesa.wa.gov.au

5. Thiên tai

Nếu xảy ra thiên tai, chẳng hạn như cháy rừng, lũ lụt hoặc bão, các cơ quan công quyền tiểu bang và lãnh địa sẽ điều phối các dịch vụ cứu hộ như dịch vụ cấp cứu tiểu bang và lãnh địa (SES) và dịch vụ cứu hỏa nông thôn có thể phụ giúp dịch vụ cứu hỏa, cảnh sát và dịch vụ cứu hộ chuyên nghiệp.

Trung tâm cấp cứu

Trang mạng

ACT

http://esa.act.gov.au/emergency-management/emergencyarrangements

NSW

www.emergency.nsw.gov.au

NT

www.pfes.nt.gov.au/Emergency-Service/Publications-and-forms.aspx

Qld

www.disaster.qld.gov.au

SA

www.safecom.sa.gov.au/site/home.jsp

Tas.

www.ses.tas.gov.au

Vic.

www.igem.vic.gov.au

WA

www.fesa.wa.gov.au

National Crisis Co-ordination

www.ag.gov.au/EmergencyManagement/About-us-emergencymanagement/Australian-Government-Crisis-CoordinationCentre/Pages/default.aspx

Thông tin về thiên tai

www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/naturaldisasters

6. Dịch vụ bác sĩ bay Hoàng gia của Úc (RFDS)

Dịch vụ Bác sĩ Bay Hoàng gia là một dịch vụ cứu hộ hàng không, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân ở các vùng ngoại thành của Úc, vận chuyển bệnh nhân, điều hành các phòng khám chăm sóc sức khỏe và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các khu vực ngoại thành.

Số điện thoại y tế & trường hợp khẩn cấp:

 • Tây Úc: 1800 625 800
 • Nam Úc và Lãnh thổ phía Bắc: 08 8648 9555
 • Queensland: 07 4654 1443
 • New South Wales, Tasmania, Victoria: 08 8088 1188

Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin nói chung và không đề cập đến hoàn cảnh cá nhân của bạn. Bạn nên tìm kiếm các tư vấn về pháp lý hoặc chuyên môn độc lập riêng nếu có thắc mắc liên quan đến nội dung của bài viết. HALI Australia sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ kết quả, hậu quả, thiệt hại hoặc tổn thất nào bắt nguồn dù là trực tiếp hay gián tiếp từ việc sử dụng và/hoặc áp dụng thông tin và/hoặc các quyết định, hành động của bạn dựa trên thông tin của các Bài viết này.

Get in touch

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.