Thời gian kích hoạt visa 188 trong giai đoạn COVID-19 

Vip

Những người có visa 188/888 và 132 thuộc trường hợp tự động được miễn trừ hạn chế đi lại theo quy định của Chính phủ Úc. Nghĩa là các doanh nhân diện visa Đầu tư được nhập cảnh vào Úc mà không cần phải nộp Đơn xin miễn trừ hạn chế đi lại....

Xem Thêm

Get in touch

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.