Thời gian chờ để được hưởng các quyền lợi khi trở thành thường trú nhân

Vip

Thường trú nhân và công dân Úc được chính phủ Úc hỗ trợ nhiều quyền lợi hơn so với các đối tượng khác sinh sống trên đất nước này. Nổi bật nhất là quyền truy cập các dịch vụ của chính phủ Úc, hưởng lợi ích từ hệ thống y tế Medicare, nhận trợ cấp hoặc giảm trừ thuế phí…

Xem Thêm

Get in touch

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.