All posts tagged: văn hóa nước Úc

Chuyên mục:

nha hat con so.jpg

Ẩm thực, lễ hội, thể thao, văn hoá nghệ thuật của dân Úc

Úc có lịch sử phát triển là sự giao thoa giữa nhiều nền văn hóa và tôn giáo. Vì vậy, văn hóa ẩm thực Úc cũng được tạo nên bởi sự dung hòa, kết tinh của nhiều gốc ẩm thực khác nhau. Văn hóa ẩm thực Úc được chia thành hai hình thức cơ bản bao gồm ẩm thực bản xứ và ẩm thực hiện đại.

Xem thêm

Get in touch

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.