All posts tagged: Trung học

Chuyên mục:

Untitled-2.jpg

Các bước chuẩn bị đăng ký học cho trẻ ở Úc

Hệ thống giáo dục ở Úc vốn nổi tiếng là một trong những hệ thống giáo dục hàng đầu trên thế giới. Hệ thống giáo dục của Úc chia ra làm 3 bậc, bậc tiểu học từ lớp Dự bị (5 tuổi) đến lớp 6, bậc trung học từ lớp 7 đến lớp 12, và bậc trung cấp cao đẳng, nghề cũng như bậc đại học.

Xem thêm
tieu hoc 01.png

Tổng quan về hệ thống giáo dục tại Úc

Hệ thống văn bằng Úc  –  Australian Qualifications Framework (AQF) là một chính sách quốc gia quy định về các văn bằng trong giáo dục và đào tạo tại Úc. AQF được ban hành vào 1/1/1995 để làm cơ sở cho hệ thống các văn bằng chứng chỉ quốc gia về giáo dục đại học, và giáo dục nghề nghiệp tại Úc.

Xem thêm

Get in touch

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.