All posts tagged: Thi bằng lái ở Úc

Chuyên mục:

lai xe o Uc.jpg

Cách lái xe ở Úc với bằng lái Việt Nam

Bằng lái Việt Nam có được sử dụng tại Úc không? Bằng lái Việt Nam có cần kèm theo bản dịch tiếng Anh hay bắt buộc là bằng lái quốc tế? Khi nào mới cần đổi sang bằng lái Úc? Bài viết này sẽ trả lời những câu hỏi trên.

Xem thêm

Get in touch

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.