All posts tagged: Queensland

Chuyên mục:

b5ebe61fc89708c95186.jpg

Hội Thảo: Visa Đầu Tư Úc – Gặp Gỡ Trực Tiếp Đại Diện Bang Queensland

Bắt đầu:

Kết thúc:

Nằm tại cửa ngõ giao thông châu Á – Thái Bình Dương, sở hữu nền kinh tế trị giá 360 tỷ AUD, trữ lượng tài nguyên thiên nhiên dồi dào, lực lượng lao động lành nghề cùng lối sống thoải mái, khí hậu cận nhiệt đới và mức sống cao, tiểu bang nắng ấm Queensland hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội tiềm năng …

Xem thêm

Get in touch

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.