All posts tagged: Hội Thảo Đầu Tư Định Cư Úc

Chuyên mục:

z3334066291992_0bedbe69218f8758ae9958b9f3e4e91e.jpg

Hội Thảo Đầu Tư Định Cư Úc: Đối Thoại Trực Tiếp Với Chính Quyền Tiểu Bang NSW

Đã diễn ra

Bắt đầu:

Kết thúc:

Theo thông tin cập nhật từ Bộ Nội vụ Úc, Việt Nam hiện xếp thứ 3 thế giới về số lượng doanh nhân đến Úc thông qua các diện thị thực kinh doanh – đầu tư. Từ năm 2017 cho tới tháng 9/2021, số lượng thị thực Kinh doanh Đổi mới (188 và 888) cấp cho nhà đầu tư Việt Nam đã lên tới 3.594 thị thực. 

Xem thêm

Get in touch

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.