All posts tagged: Hỏi đáp di trú

Chuyên mục:

AVA HALI POST-min.jpg

Hỏi đáp di trú – Kế hoạch kinh doanh

Giải đáp các thắc mắc về Kế hoạch kinh doanh như: Có hỗ trợ nhà đầu tư chuẩn bị kế hoạch kinh doanh khi tham gia chương trình đầu tư định cư Úc visa 188A không? Hỗ trợ như thế nào? Ngành nào nằm trong danh sách các ngành được ưu tiên hoặc bị giới hạn của từng tiểu bang khi xét duyệt hồ sơ?

Xem thêm
hddt-min.jpg

Hỏi đáp di trú – Thời hạn visa/ Thời gian cư trú

Giải đáp các thắc mắc về Thời hạn visa/ Thời gian cư trú như: Các visa đầu tư định cư Úc có thời hạn trong bao lâu? Thời gian cư trú bắt buộc đối với các visa Úc như thế nào? Thời gian cư trú bắt buộc đối với các visa Úc được tính theo đương đơn hay người phụ thuộc? …

Xem thêm
thang diem di tru-min.jpg

Hỏi đáp di trú – Thang điểm di trú

Giải đáp các thắc mắc về thang điểm di trú như: Thang điểm di trú Úc là gì? Bao gồm những tiêu chí nào? Nếu điểm hồ sơ của nhà đầu tư cao hơn mức yêu cầu (tối thiểu 65 điểm), thì hồ sơ có được ưu tiên thụ lý nhanh hơn không? Không đủ thang điểm di trú (65 điểm) thì có được nộp visa 188 không?

Xem thêm
YCCDD.jpg

Hỏi đáp di trú – Yêu cầu đương đơn

Giải đáp các thắc mắc về Yêu Cầu Của Đương Đơn như: Nhà đầu tư có bắt buộc phải có khả năng tiếng Anh tốt để tham gia chương trình đầu tư định cư Úc không? Nhà đầu tư bị những bệnh nào sẽ không được tham gia chương trình đầu tư định cư Úc? …

Xem thêm
HSDN-min.jpg

Hỏi đáp di trú – Hồ sơ doanh nghiệp

Giải đáp các thắc mắc về Hồ Sơ Doanh Nghiệp như: Trường hợp nhà đầu tư đang nắm giữ vai trò quản lý cấp cao tại một công ty, nhưng trên giấy tờ không sở hữu cổ phần công ty đó thì có thỏa điều kiện làm hồ sơ không? ….

Xem thêm
NTĐT-min.jpg

Hỏi đáp di trú – Nguồn tiền đầu tư

Giải đáp các thắc mắc về nguồn tiền đầu tư như: Có cần chứng minh nguồn tiền đầu tư? Những loại tài sản nào có thể sử dụng để dùng vào mục đích chứng minh tài chính? Nhà đầu tư có thể sử dụng bất động sản đang được thế chấp tại ngân hàng để chứng minh tài chính? Nếu có nhiều nguồn tiền không ….

Xem thêm

Get in touch

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.