All posts tagged: Hồ sơ doanh nghiệp

Chuyên mục:

HSDN-min.jpg

Hỏi đáp di trú – Hồ sơ doanh nghiệp

Giải đáp các thắc mắc về Hồ Sơ Doanh Nghiệp như: Trường hợp nhà đầu tư đang nắm giữ vai trò quản lý cấp cao tại một công ty, nhưng trên giấy tờ không sở hữu cổ phần công ty đó thì có thỏa điều kiện làm hồ sơ không? ….

Xem thêm

Get in touch

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.