All posts tagged: Đền bù thiệt hại

Chuyên mục:

den bu thiet hai khi xay ra tai nan xe hoi o uc.jpg

Đền bù thiệt hại khi xảy ra tai nạn xe hơi ở Úc

Ở Úc, xe hơi là phương tiện di chuyển phổ biến nhất. Dù không mong muốn, tai nạn xe hơi là điều có thể xảy ra khi tham gia giao thông. Theo báo cáo của Budget Direct, 65% người trên 18 tuổi được khảo sát cho biết đã từng va chạm xe ít nhất một lần. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn xe hơi ….

Xem thêm

Get in touch

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.