So sánh thứ hạng các trường trung học và kết quả học tập của học sinh tại Sydney

Vip

Tìm trường tốt nhất cho con không phải là chuyện đơn giản. Một trong những tiêu chí chọn trường là thứ hạng của trường để tăng tỉ lệ đậu đại học tại Úc. Các yếu tố để xếp hạng trung học khu vực Sydney: Tỷ lệ học sinh đạt All-round Achiever; Tỷ lệ đạt HSC; Số học sinh đạt HSC Top Achievers.

Xem Thêm

Get in touch

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.