So sánh quyền lợi Medicare và bảo hiểm y tế tư nhân

Bảo hiểm y tế tư nhân làm việc với hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng sau đó đưa ra nhiều lựa chọn hơn và tiếp cận nhanh hơn với một số dịch vụ y tế.

Dịch vụ nội trú

– Medicare: bệnh nhân được điều trị như một bệnh nhân công tại bệnh viện công hoặc tư, nghĩa là bệnh nhân không thể chọn bệnh viện, bác sĩ hoặc chuyên gia điều trị.

– Bảo hiểm y tế tư nhân: Ngoài các dịch vụ được Medicare chi trả, bảo hiểm sẽ hỗ trợ một số hoặc tất cả các chi phí còn lại. Là một bệnh nhân tư nhân, bệnh nhân có thể chọn bệnh viện, bác sĩ và chuyên gia cho mình.

Các dịch vụ bác sĩ và chuyên gia ngoài bệnh viện

– Medicare: hỗ trợ một phần hoặc tất cả các chi phí của các dịch vụ như: khám với bác sĩ đa khoa, khám với chuyên gia trong phòng riêng, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm chẩn đoán.

– Bảo hiểm y tế tư nhân: Theo luật, các công ty bảo hiểm sức khỏe không thể cung cấp bảo hiểm cho hầu hết các dịch vụ này.

Các dịch vụ khác ngoài bệnh viện

– Medicare: hỗ trợ một phần hoặc tất cả các chi phí cho các dịch vụ khác ngoài bệnh viện bao gồm:Chăm sóc răng miệng cho trẻ em, kiểm tra mắt bởi các chuyên gia đo thị lực, các dịch vụ y tế đồng minh, chẳng hạn như tâm lý học, trong một số trường hợp.

– Bảo hiểm y tế tư nhân: Tuỳ thuộc vào chính sách của từng công ty bảo hiểm.

Thuốc kê đơn

– Medicare: Thuốc theo toa được chi trả theo danh sách Chương trình Phúc lợi Dược phẩm (PBS).

– Bảo hiểm y tế tư nhân: Có thể chọn các chính sách chi trả cho một số loại thuốc theo toa không được PBS hỗ trợ.

Bộ phận giả

– Medicare: Chi phí phục hình được cấy ghép sẽ được hỗ trợ.

– Bảo hiểm y tế tư nhân: Nếu chính sách bao gồm quy trình cấy ghép một bộ phận giả, nó cũng sẽ bao trả một phần hoặc toàn bộ chi phí cho chính bộ phận giả đó. Tìm hiểu thêm về bảo hiểm y tế tư nhân cho bộ phận giả.

Xe cứu thương

– Medicare: Không hỗ trợ, tuy nhiên một số chính quyền tiểu bang và vùng lãnh thổ cung cấp dịch vụ xe cứu thương.

– Bảo hiểm y tế tư nhân: Có thể chọn các chính sách hỗ trợ chi phí xe cứu thương khi chúng không được chính phủ tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ chi trả.

Diagram

Description automatically generated

Ưu điểm của bảo hiểm y tế tư nhân

1. Bảo hiểm được nhiều vấn đề sức khỏe hơn và có nhiều sự lựa chọn hơn

Tùy thuộc vào hợp đồng bảo hiểm, công ty bảo hiểm tư nhân sẽ thanh toán một phần hoặc tất cả các chi phí sau:

  • Điều trị tại các bệnh viện công hoặc tư với tư cách là một bệnh nhân tư nhân và có quyền lợi là được chỉ định bác sĩ khám chữa bệnh.
  • Các dịch vụ y tế không được Medicare chi trả như vật lý trị liệu, nha khoa và quang học.

Bảo hiểm y tế tư nhân cũng có thể giúp người sử dụng tiếp cận một số dịch vụ bệnh viện nhanh hơn. Ngoài ra, người sử dụng vẫn có thể chọn trở thành bệnh nhân công trong bệnh viện nếu có bảo hiểm y tế tư nhân.

2. Trả ít thuế hơn

Mua bảo hiểm tư nhân thì người sử dụng không phải trả phụ phí ​​Medicare (Medicare Levy Surcharge – MLS). Phụ phí Medicare là khoản phí được trả bởi những người có thu nhập chịu thuế cao và không có bảo hiểm tư nhân.Khoản phụ phí này nhằm mục đích khuyến khích các cá nhân mua bảo hiểm tư nhân, và nếu có thể, sử dụng hệ thống tư nhân để giảm nhu cầu đối với hệ thống Medicare công cộng. Khoản thu có thể lên đến 1,5% thu nhập chịu thuế.

Mức phụ phí Medicare áp dụng đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 (mỗi năm tài chính sẽ xem xét thay đổi):

Độc thân 

Gia đình 

≤ $90.000 

≤ $180.000 

$ 90.001-105.000 

$ 180.001-210.000 

$ 105.001-140.000 

$ 210.001-280.000 

≥ $ 140.001 

≥ $ 280.001 

% trên thu nhập chịu thuế 

0,0% 

1,0% 

1,25% 

1,5% 

Ngưỡng thu nhập chịu thuế của gia đình được tăng thêm $1.500 từ đứa con thứ hai trở đi.

3. Nhận khoản giảm giá từ bảo hiểm y tế tư nhân

Khoản giảm giá từ bảo hiểm y tế tư nhân là số tiền mà chính phủ đóng góp vào chi phí bảo hiểm y tế tư nhân. Khoản giảm giá sẽ được kiểm tra, nếu có thu nhập cao hơn, thì mức giảm chi phí khám chữa bệnh ít đi hoặc không được hưởng bất kỳ khoản giảm giá nào.

Để tính được mức hưởng bảo hiểm y tế, người dùng có thể truy cập vào công cụ tính chiết khấu bảo hiểm y tế.

Đối tượng được hưởng khoản giảm giá từ bảo hiểm y tế tư nhân từ Chính phủ Úc nếu:

  • Có bảo hiểm y tế tư nhân cung cấp bảo hiểm nhập viện, hoặc bảo hiểm điều trị tổng quát, hoặc cả hai.
  • Thu nhập chịu thuế dưới một giới hạn nhất định.
  • Tuân thủ các điều khoản của bảo hiểm y tế.

Khoản giảm giá có thể nhận dưới dạng:

  • Giảm phí bảo hiểm trực tiếp từ công ty bảo hiểm sức khỏe.
  • Một khoản bù đắp trong thuế đóng hàng năm.

4. Tránh trả nhiều tiền hơn khi lớn tuổi

Hiện tại, một số công ty bảo hiểm có chính sách giảm giá cho khách hàng dưới 30 tuổi. 

Ngoài ra, Phụ phí Bảo hiểm sức khỏe trọn đời (Lifetime Health Cover Loading) là một sáng kiến ​​của Chính phủ Úc khuyến khích người dân mua bảo hiểm tư nhân trước khi tròn 31 tuổi.

Nếu mua bảo hiểm tư nhân lần đầu tiên khi trên 31 tuổi, hoặc sau 12 tháng từ khi bắt đầu đăng ký Medicare, khách hàng có thể trả phụ phí bảo hiểm 2% nhân với số năm tính từ ngày nêu trên trong 10 năm tiếp theo nhưng sẽ không phải trả phụ phí cho các hạng mục bổ sung.

Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin nói chung và không đề cập đến hoàn cảnh cá nhân của bạn. Bạn nên tìm kiếm các tư vấn về pháp lý hoặc chuyên môn độc lập riêng nếu có thắc mắc liên quan đến nội dung của bài viết. HALI Australia sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ kết quả, hậu quả, thiệt hại hoặc tổn thất nào bắt nguồn dù là trực tiếp hay gián tiếp từ việc sử dụng và/hoặc áp dụng thông tin và/hoặc các quyết định, hành động của bạn dựa trên thông tin của các Bài viết này.

Get in touch

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.