Những thay đổi di trú quan trọng cho visa 188 sau ngày 01/07/2021

Các chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư có cơ hội di cư đến Úc thông qua chương trình đổi mới và đầu tư kinh doanh mà chính phủ Úc ban hành. Chương trình Kinh Doanh Đổi Mới & Đầu Tư – The Business Innovation & Investment Program (BIIP) là một quá trình gồm hai giai đoạn, đầu tiên visa tạm thời (subclass 188) và sau đó là visa vĩnh viễn (subclass 888).  

Từ ngày 01/07/2021, chương trình BIIP sẽ thay đổi từ 9 thành 4 loại visa. 4 loại visa mới gồm: Business Innovation (188A); Investor (188B); Significant Investor (188C); Entrepreneur (188E). Các dòng visa Premium Investor (188D), Significant Business History (132A) và Venture Capital Entrepreneur (132B) sẽ không nhận hồ sơ mới kể từ ngày 01/07/2021. 

Đồng thời các điều kiện yêu cầu cũng sẽ thay đổi. Những thay đổi trong chính sách di trú nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trong một số lĩnh vực trọng yếu và thúc đẩy kinh tế hậu COVID-19. 

 Business Innovation and Investment (Provisional) Subclass 188 Visa

Sau đây là những thay đổi của BIIP từ ngày 01/07/2021: 

Hiệu lực: 

Tất cả các Visa tạm trú 188 sẽ tăng hiệu lực lên thành 5 năm (thay vì 4 năm 3 tháng như trước) và có thể nộp đơn xin Visa thường trú 888 nếu đáp ứng các yêu cầu sau 3 năm nắm giữ visa tạm trú (thay vì là 2 năm đối với Visa 188A và 4 năm đối với Visa 188B/C như trước). 

Gia hạn visa: 

Những đương đơn giữ Visa 188A188C vẫn có thể nộp đơn xin gia hạn visa trong trường hợp hồ sơ cần thêm thời gian để đáp ứng các yêu cầu của visa thường trú. Lưu ý, hồ sơ cần phải đáp ứng một số điều kiện để được gia hạn: 

 • Visa 188A: có thể xin gia hạn thêm 2 năm với điều kiện cam kết sẽ tiếp tục quản lý doanh nghiệp đã hoạt động tích cực tại Úc trong vòng 2 năm trước đó. 
 • Visa 188C: có thể nộp đơn xin hai lần gia hạn visa, mỗi lần có hiệu lực trong vòng 2 năm với điều kiện tiếp tục duy trì khoản đầu tư đáng kể của mình. 

Những thay đổi chi tiết với diện visa 188A (Business Innovation stream) 

 • 2 trong 4 năm tài chính gần nhất doanh thu của công ty tại Việt Nam (1 hoặc 2 công ty gộp lại) mỗi năm phải đạt tối thiểu 750,000 AUD (thay vì 500,000 AUD so với trước). 
 • Điều kiện về tổng giá trị tài sản (cá nhân và doanh nghiệp) cần đạt tối thiểu 1.25 triệu AUD (thay vì 800,000 AUD so với trước). 
 • Để xin lên visa 888A định cư vĩnh viễn nhà đầu tư cần sống ở Úc ít nhất 1 năm trong 3 năm trước ngày nộp đơn (trước đây chính phủ Úc yêu cầu ít nhất 1 năm trong 2 năm trước ngày nộp đơn). 
 • Các điều kiện về kinh doanh và vận hành doanh nghiệp vẫn được giữ theo luật cũ. 

(Nguồn: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/business-innovation-and-investment-188/business-innovation-stream#Eligibility) 

Những thay đổi chi tiết với diện visa 188B (Investor Stream) 

Tổng giá trị tài sản cá nhân và doanh nghiệp đạt tối thiểu 2.5 triệu AUD (trước 01/07/2021 chính phủ Úc yêu cầu giá trị ròng của các khoản đầu tư tối thiểu 1.5 triệu AUD, đồng thời tài sản cá nhân và doanh nghiệp đạt tối thiểu 2,25 triệu AUD). 

Tuân thủ mức đầu tư 2.5 triệu AUD trong suốt thời gian giữ visa tạm trú theo tỷ lệ sau: 

 • Tối thiểu 20% vào các quỹ đầu tư mạo hiểm/cổ phần tư nhân (Venture Capital & Private Equity Fund – VCPE) đủ điều kiện – chuyên đầu tư các công ty nhỏ và mới thành lập 500,000 AUD (khoảng 8.5 tỷ VND). 
 • Tối thiểu 30% vào các quỹ quản lý được phê duyệt hoặc các công ty niêm yết (LIC) (quỹ này phải đầu tư vào các doanh nghiệp đang phát triển – Emerging Company) 750,000 AUD (tương đương 12.8 tỷ VND). 
 • Tối thiểu 50% vào quỹ đầu tư cân bằng (Balancing Investment: Cổ phiếu, trái phiếu, tiền mặt,…) 1,250,000 AUD (khoảng 21.2 tỷ VND). 

Trước ngày 01/07/2021 thay vì thực hiện mức đầu tư tuân thủ, đương đơn phải thực hiện một khoản đầu tư chỉ định tối thiểu 1.5 triệu AUD cho chính phủ tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ. 

(Nguồn: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/business-innovation-and-investment-188/investor-stream) 

Những thay đổi chi tiết với diện visa 188C (Significant Investor stream) 

Chính phủ Úc ban hành thay đổi về tỷ lệ đầu tư vào các quỹ trong danh mục đầu tư bắt buộc (Complying Investment), còn số tiền đầu tư và các yêu cầu khác vẫn không thay đổi. Tỷ lệ như sau: 

 • Tối thiểu 1 triệu AUD (khoảng 17 tỷ VND) đầu tư cho các quỹ đầu cơ (Venture Capital), nơi sẽ đầu tư vào các Start-ups và các công ty cá nhân nhỏ (trước đây là 500,000 AUD (khoảng 8.5 tỷ VND). 
 • Tối thiểu 1.5 triệu AUD (khoảng 25.5 tỷ VND) đầu tư vào các quỹ đầu tư được quản lý (Managed Funds), chuyên đầu tư vào các công ty đang nổi trên thị trường chứng khoán Úc (trước đây là 1 triệu AUD khoảng 17 tỷ VND).
 • Tối thiểu 2.5 triệu AUD (khoảng 42.5 tỷ VND) vào các quỹ đầu tư được quản lý (Managed Funds) và các quỹ này sẽ đầu tư vào nhiều lĩnh vực bao gồm các công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán Úc, các trái phiếu của tập đoàn Úc hay những bất động sản thương mại (trước đây là 3 triệu AUD khoảng 51 tỷ VND). 

(Nguồn: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/business-innovation-and-investment-188/significant-investor-stream) 

 Business Visas Australia - Think Higher Consultants

Ngoài ra, yêu cầu đề cử của tiểu bang và vùng lãnh thổ sẽ khác nhau. Nhìn chung các yêu cầu sẽ giống như yêu cầu của Bộ Nội Vụ kèm theo những điều kiện bổ sung như sau: 

Tiểu bang Victoria 

 • Đương đơn nộp đơn xin visa 188A cần bổ sung thêm các tiêu chí về trình độ tiếng Anh (IELTS 5.0 cho 4 kĩ năng) hoặc các trình độ ngoại ngữ tương đương; 
 • Có bằng cấp về STEMM hoặc bằng MBA hoặc lịch sử kinh doanh ít nhất 3 năm có liên quan trong các lĩnh vực mục tiêu của Victoria. 
 • Đương đơn nộp đơn xin visa 188B phải đạt tối thiểu 80 điểm trong thang điểm di trú.
 • Điều kiện chi tiết của tiểu bang Victoria – Phân loại 188:  https://liveinmelbourne.vic.gov.au/migrate/business-investor-visas 

Tiểu bang New South Wales 

 • Đương đơn nộp đơn xin visa 188A 188B cần bổ sung các tiêu chí về độ tuổi như người nộp đơn phải dưới 50 tuổi. 
 • Có bằng cử nhân được công nhận là tương đương với tiêu chuẩn của Úc. 
 • Nếu không có bằng cử nhân, đương đơn phải chứng minh kinh nghiệm kinh doanh trong 10 năm qua đạt ít nhất một trong các yêu cầu sau: 
  • 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực trọng yếu của NSW. 
  • 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực không phải là lĩnh vực trọng yếu.
  • 5 năm lịch sử đầu tư thành công (chỉ dành cho Visa 188B). 

Tiểu bang Nam Úc 

Tiểu bang Tây Úc 

Tiểu bang Queensland 

 • Đương đơn nộp đơn xin visa 188A cần đầu tư vào một hoặc hai doanh nghiệp đủ điều kiện ở Queensland sau khi được cấp thị thực dưới một trong hai hình thức sau: 
  • Đầu tư kinh doanh ít nhất 400,000 AUD (khoảng 6.8 tỷ VND) nếu doanh nghiệp được đề xuất sẽ được thành lập ở các vùng Greater Brisbane và Gold Coast. 
  • Đầu tư kinh doanh ít nhất 300,000 AUD (khoảng 5.1 tỷ VND) nếu doanh nghiệp được đề xuất sẽ được thành lập tại khu vực Queensland. 
 • Đương đơn nộp đơn xin visa 188B cần có tài sản kinh doanh và cá nhân ròng ít nhất 3 triệu AUD (bao gồm 2.5 triệu AUD là khoản đầu tư tuân thủ và 500,000 AUD cho việc định cư tại Queensland). Khoản đầu tư tuân thủ này cần duy trì đầu tư trong suốt thời gian nắm giữ visa tạm trú 188B. 
 • Điều kiện chi tiết của tiểu bang Queensland – Phân loại 188: https://migration.qld.gov.au/business-visa-options/ 

Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin nói chung và không đề cập đến hoàn cảnh cá nhân của bạn. Bạn nên tìm kiếm các tư vấn về pháp lý hoặc chuyên môn độc lập riêng nếu có thắc mắc liên quan đến nội dung của bài viết. HALI Australia sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ kết quả, hậu quả, thiệt hại hoặc tổn thất nào bắt nguồn dù là trực tiếp hay gián tiếp từ việc sử dụng và/hoặc áp dụng thông tin và/hoặc các quyết định, hành động của bạn dựa trên thông tin của các Bài viết này.

Get in touch

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.