Hướng dẫn đăng ký Miễn đóng phí Medicare (Medicare Levy Exemption)

Medicare là hệ thống y tế chăm sóc sức khỏe của Chính phủ Úc hỗ trợ công dân và thường trú nhân Úc khi cần khám bệnh, nằm viện (miễn phí hoặc một phần). Quỹ Medicare gọi là Medicare Levy được đóng góp bởi 2% thu nhập chịu thuế của người dân Úc.

Chỉ có những người được hưởng quyền lợi từ Medicare mới phải đóng quỹ Medicare (Medicare Levy) như công dân và thường trú nhân Úc (ví dụ visa 888 và 132A), hoặc những người đang giữ Thị thực chờ (Bridging visa) trong lúc đã nộp Thường trú nhân. Như vậy, những người không được hưởng quyền lợi Medicare sẽ không phải đóng Medicare Levy, được gọi là Miễn đóng phí Medicare (Medicare Levy Exemption), điển hình như du học sinh hay doanh nhân diện đầu tư visa 188.

Tuy nhiên, Cơ quan quản lí thuế của Úc – ATO (Australian Taxation Office) mặc định tất cả những người khai thuế hàng năm đều được hưởng quyền lợi Medicare. Vì vậy, khi khai thuế hàng năm, những người được miễn Medicare Levy cần chọn vào mục Medicare Levy Exemption cùng với số ngày được miễn đóng. Ví dụ, vị doanh nhân từ visa tạm trú 188 và có PR diện visa 888 vào ngày 1/1, thì vị doanh nhân này chỉ phải đóng một nửa số Medicare Levy (tương ứng 183 ngày/365 ngày trong năm). Trong trường hợp được miễn cả năm thì sẽ ghi là 365/365 ngày.

 Trong hệ thống khai thuế hàng năm, nếu thuộc diện miễn đóng phí Medicare thì cần chọn Yes cho mục Medicare Levy Exemption.

Tuy nhiên, ngoài việc khai thuế, những đối tượng không phải đóng Medicare Levy vẫn cần phải xin Giấy xác nhận miễn đóng phí Medicare (apply for Medicare Levy Exemption) với đầy đủ bằng chứng cho việc không thuộc diện hưởng quyền lợi từ Medicare. Kể cả khai thuế thông qua cơ quan thuế (tax agent) vẫn phải thực hiện bước này vì cơ quan thuế chỉ hỗ trợ khai thuế dựa vào thông tin được cung cấp; còn trách nhiệm giữ bằng chứng khi ATO kiểm tra thuộc về trách nhiệm cá nhân.

Mỗi năm tài chính khác nhau sẽ phải nộp một đơn riêng biệt. Sau khi nộp đơn, sau 4-6 tuần sẽ nhận được Giấy xác nhận miễn đóng phí Medicare (Medicare Levy Exemption Statement) gửi thẳng về địa chỉ trong tờ đơn. Tờ giấy này sẽ trở thành bằng chứng cho việc miễn đóng phí Medicare khi ATO kiểm tra bất ngờ. Lưu ý rằng ATO có quyền kiểm tra thuế trong vòng 5-7 năm sau khi khai thuế.

Hướng dẫn xin Giấy xác nhận miễn đóng phí Medicare (Medicare Levy Exemption Statement) trực tuyến

Bước 1: Tải và điền đơn Medicare Entitlement Statement (MS015) bằng CHỮ IN HOA tại: https://www.servicesaustralia.gov.au/sites/default/files/ms015-1912en-f.pdf

Bước 2. Các giấy tờ tối thiểu cần chuẩn bị để nộp cùng đơn:

  • Bản sao hộ chiếu đã được công chứng;
  • Bằng chứng về Thị thực tạm trú;

Bước 3: Gửi đơn cùng giấy tờ bằng 1 trong 2 cách:

  1. Email giấy tờ dưới định dạng PDF đến MES@humanservices.gov.au hoặc MES@servicesaustralia.gov.au (Lưu ý: file PDF không có password và nhỏ hơn 10MB); hoặc
  2. Gửi giấy tờ bản cứng đến:

Department of Human Services

Medicare Entitlement Statement Unit

GPO Box 9822

ADELAIDE SA 5001

Thời gian xử lý hồ sơ sẽ khoảng 4-6 tuần. Nếu được chấp thuận, Human Services sẽ gửi Giấy xác nhận miễn đóng phí Medicare (Medicare Levy Exemption Statement) về địa chỉ được điền trong đơn.

Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin nói chung và không đề cập đến hoàn cảnh cá nhân của bạn. Bạn nên tìm kiếm các tư vấn về pháp lý hoặc chuyên môn độc lập riêng nếu có thắc mắc liên quan đến nội dung của bài viết. HALI Australia sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ kết quả, hậu quả, thiệt hại hoặc tổn thất nào bắt nguồn dù là trực tiếp hay gián tiếp từ việc sử dụng và/hoặc áp dụng thông tin và/hoặc các quyết định, hành động của bạn dựa trên thông tin của các Bài viết này.

Get in touch

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.