Tiêu chí bảo lãnh tại tiểu bang Tây Úc kể từ ngày 01.7.2021

(Nội dung trên trang này sẽ được đọc cùng với thông tin của Bộ Nội vụ về các yêu cầu thị thực được đề cử của Tiểu bang và Vùng lãnh thổ. Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm đánh giá tất cả các đơn xin thị thực.)

I. Đề cử của tiểu bang đối với các chính sách loại thị thực 188

Các yêu cầu đề cử của tiểu bang đối với thị thực loại phụ 188 và phân loại 888 nhìn chung sẽ giống như các yêu cầu của Bộ Nội vụ (DHA).

1. Thị thực đề cử cấp tiểu bang 188A – Diện Kinh Doanh Đổi Mới

– Người nộp đơn phải đáp ứng các tiêu chí DHA cho thị thực này.

– Đương đơn và bất kỳ thành viên nào trong gia đình (người phụ thuộc) cư trú tại Úc được yêu cầu phải sống và học tập tại Tây Úc.

2. Thị thực đề cử cấp tiểu bang 188B – Diện Nhà Đầu Tư

– Người nộp đơn phải đáp ứng các tiêu chí DHA cho thị thực này.

– Người nộp đơn phải:

 • Đề xuất tài sản ròng ít nhất 2,5 triệu AUD được đầu tư vào các khoản đầu tư tuân thủ theo quy định của DHA.
 • Đồng ý tái đầu tư khoản đầu tư tuân thủ 2,5 triệu AUD vào bất kỳ tài sản nào của Tây Úc, khi khoản đầu tư tuân thủ đáo hạn.
 • Đương đơn và bất kỳ thành viên nào trong gia đình (người phụ thuộc) cư trú tại Úc được yêu cầu sống và học tập tại Tây Úc.

3. Thị thực đề cử cấp tiểu bang 188C – Diện Nhà Đầu Tư Trọng Yếu

– Người nộp đơn phải đáp ứng các tiêu chí DHA cho thị thực này.

– Người nộp đơn phải:

 • Đề xuất tài sản ròng ít nhất 5 triệu AUD được đầu tư vào các khoản đầu tư tuân thủ theo quy định của DHA
 • Đồng ý tái đầu tư khoản đầu tư tuân thủ trị giá 5 triệu AUD vào bất kỳ tài sản nào của Tây Úc, khi khoản đầu tư tuân thủ đáo hạn
 • Đương đơn và bất kỳ thành viên nào trong gia đình (người phụ thuộc) cư trú tại Úc được yêu cầu sống và học tập tại Tây Úc.

II. Đề cử của tiểu bang đối với các chính sách cấp visa 888

Người nộp đơn phải đáp ứng các tiêu chí DHA cho những loại visa này.

III. Chính sách thỏa thuận đề cử của tiểu bang:

Trừ khi Chính phủ Tây Úc đàm phán để thay đổi đề xuất kinh doanh, quí vị phải đáp ứng các điều kiện của thỏa thuận đề cử của Tiểu bang đối với visa tạm trú, bao gồm:

 • Tổng tài sản ròng ở Tây Úc.
 • Tổng tài sản ròng kinh doanh ở Tây Úc.
 • Loại hình hoạt động kinh doanh.
 • Địa điểm hoạt động kinh doanh.
 • Tạo việc làm mới.

Các ứng viên không đáp ứng các điều kiện của thỏa thuận đề cử ban đầu (hoặc đã được sửa đổi bổ sung) sẽ được xem xét theo từng trường hợp. Các ứng viên sẽ cần phải tham dự một cuộc phỏng vấn tại BMC và cung cấp:

 • Một bản tường trình có chữ ký nêu rõ lý do tại sao các yêu cầu chưa được đáp ứng và thời điểm chúng sẽ được đáp ứng, bao gồm cả nguồn kinh phí cho biết chúng sẽ được đáp ứng như thế nào; và
 • Một bản kê khai tài sản và nợ phải trả có chữ ký thể hiện bằng chứng và vị trí của từng tài sản và nợ phải trả được liệt kê.

IV. Chính sách tái đầu tư của Visa 188B – Diện nhà đầu tư:

Những người nộp đơn xin bảo lãnh của Tiểu bang cho giai đoạn thường trú của visa 888B – Diện Nhà Đầu Tư và visa 888C – Nhà Đầu Tư Trọng Yếu phải đồng ý tái đầu tư các khoản tiền đáo hạn từ các khoản đầu tư tuân thủ của họ vào bất kỳ tài sản nào ở Tây Úc.

V. Chính sách hoạt động kinh doanh không hạn chế

Tây Úc có chính sách hoạt động kinh doanh không hạn chế đối với những người định cư kinh doanh đến tiểu bang này. Những người định cư kinh doanh có thể thực hiện hoạt động kinh doanh mà họ lựa chọn, miễn là nó đáp ứng định nghĩa kinh doanh đủ điều kiện của DHA.

Các đề xuất kinh doanh được đệ trình để đề cử Tiểu bang sẽ được đánh giá cạnh tranh dựa trên:

 • Khả năng tồn tại của doanh nghiệp được đề xuất.
 • Hoạt động kinh doanh thực tế.
 • Đóng góp cho nền kinh tế Tây Úc bao gồm tạo việc làm mới và duy trì các công việc hiện có.

Nguồn: State nomination policy guidelines | Western Australian Business Migration Centre

———————————————————————–

Nếu quý khách cần kết nối với các Cố Vấn Di Trú với chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, tận tâm, chuyên nghiệp, hãy nhấn nút Gọi HALI ngay để được hỗ trợ.

Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin nói chung và không đề cập đến hoàn cảnh cá nhân của bạn. Bạn nên tìm kiếm các tư vấn về pháp lý hoặc chuyên môn độc lập riêng nếu có thắc mắc liên quan đến nội dung của bài viết. HALI Australia sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ kết quả, hậu quả, thiệt hại hoặc tổn thất nào bắt nguồn dù là trực tiếp hay gián tiếp từ việc sử dụng và/hoặc áp dụng thông tin và/hoặc các quyết định, hành động của bạn dựa trên thông tin của các Bài viết này.

Get in touch

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.