Hỏi đáp di trú – Hồ sơ doanh nghiệp

1. Trường hợp nhà đầu tư đang nắm giữ vai trò quản lý cấp cao tại một công ty, nhưng trên giấy tờ không sở hữu cổ phần công ty đó thì có thỏa điều kiện làm hồ sơ không? 

Để thỏa điều kiện làm hồ sơ xin visa tạm trú 188A, đương đơn cần nắm giữ vị trí điều hành doanh nghiệp (giám đốc, phó giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị, v.v) VÀ sở hữu số lượng cổ phần tùy theo quy mô doanh nghiệp như sau: 

  • 51% nếu doanh thu doanh nghiệp dưới $400,000 AUD/năm; 
  • 30% nếu doanh thu doanh nghiệp trên $400,000 AUD/năm; 
  • 10% nếu doanh nghiệp đã công khai niêm yết trên sàn chứng khoán. 

Nếu chỉ điều hành nhưng không sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu ít hơn mức tối thiểu nêu trên thì KHÔNG thỏa yêu cầu nộp hồ sơ 188A. 

Nếu khách hàng có thắc mắc về các điều kiện để định cư tại Úc theo diện visa tạm trú 188A hãy nhấn nút Gọi HALI để được sự tư vấn, hỗ trợ từ các Cố Vấn Di Trú và Chuyên Gia Tư Vấn của HALI Australia nhiều kinh nghiệm, chuyên nghiệp, tận tâm và hợp pháp. 

2. Quản lý doanh nghiệp có thời gian đứt quãng thì có được điểm trên thang điểm di trú cho phần kinh nghiệm quản lý / điều hành doanh nghiệp không? 

Tùy theo từng trường hợp nhất định mà có thể có được điểm trên thang điểm di trú.  

Cố Vấn Di Trú của HALI Australia đã từng hỗ trợ trường hợp đương đơn có thời gian quản lý doanh nghiệp bị đứt quãng nhận được điểm trên thang điểm di trú.  

Khách hàng có nhu cầu tìm kiếm Cố Vấn Di Trú nhiều kinh nghiệm, chuyên nghiệp, tận tâm và hợp pháp hãy nhấn nút Gọi HALI để nhận được sự hỗ trợ. 

3. Nhà đầu tư không còn vận hành doanh nghiệp nữa thì phải làm sao? 

Tùy theo từng trường hợp nhất định mà nhà đầu tư tuy không còn vận hành doanh nghiệp trong thời gian gần đây nữa nhưng vẫn đáp ứng các điều kiện khác thì khách hàng vẫn có thể nộp đơn xin visa tạm trú 188.  

Cố Vấn Di Trú của HALI Australia đã từng hỗ trợ trường hợp đương đơn không còn vận hành doanh nghiệp nữa nhưng vẫn xin visa tạm trú 188 thành công. Trường hợp khách hàng L.C.H đã ngừng vận hành doanh nghiệp 9 tháng trước khi nộp hồ sơ xin visa 188. Khi đến với HALI Australia, anh L.C.H đã nhận được sự hỗ trợ tận tâm chu đáo từ Cố Vấn Di Trú của HALI để giải trình thành công với Bộ Nội Vụ Úc và cuối cùng nhận được visa 188 để định cư tại tiểu bang Victoria. 

Khách hàng có thắc mắc về các điều kiện visa tạm trú hoặc nhu cầu tìm kiếm Cố Vấn Di Trú nhiều kinh nghiệm, chuyên nghiệp, tận tâm và hợp pháp, hãy nhấn nút Gọi HALI để nhận được sự hỗ trợ. 

4. Doanh nghiệp bị lỗ thì có nộp hồ sơ được ko? 

Trong trường hợp doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ sẽ ảnh hưởng đến tiêu chí “người nộp hồ sơ có lịch sử kinh doanh thành công”, tuy nhiên những đương đơn có doanh nghiệp bị lỗ vẫn có thể nộp hồ sơ visa 188 bởi vì còn tùy vào việc giải trình lý do mà doanh nghiệp bị lỗ. 

Trong trường hợp khách hàng có doanh nghiệp bị lỗ và không biết trường hợp của mình có thể định cư tại Úc hay không, có thể nhấn nút Gọi HALI để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Cố Vấn Di Trú và Chuyên Gia Tư Vấn của HALI Australia nhiều kinh nghiệm, chuyên nghiệp, tận tâm và hợp pháp. 

5. Trường hợp 2 Anh em / chị em đồng sở hữu một Doanh nghiệp gia đình và cùng dùng Doanh nghiệp gia đình này để chứng minh kinh nghiệm điều hành quản lí cho hồ sơ 188A có được không? 

Khách hàng vẫn có thể nộp hồ sơ xin visa tạm trú 188A trong trường hợp cùng một công ty có nhiều anh chị em cùng sở hữu và quản lý, mỗi người giữ số cổ phần phù hợp và cùng điều hành thì mỗi người đều có thể lấy doanh nghiệp này để nộp hồ sơ xin visa tạm trú 188.  

Cố Vấn Di Trú của HALI Australia đã hỗ trợ thành công trường hợp như trên: khách hàng V.T.B.C và V.M.P là hai chị em; mỗi người đều sở hữu số cổ phần phù hợp và cùng quản lý doanh nghiệp. Với nhiều năm kinh nghiệm của mình, Cố Vấn Di Trú của HALI Australia đã hỗ trợ trường hợp đặc biệt này và cả hai hồ sơ trên đều thành công. 

Khách hàng có nhu cầu tìm kiếm Cố Vấn Di Trú nhiều kinh nghiệm, chuyên nghiệp, tận tâm và hợp pháp hãy nhấn nút Gọi HALI để nhận được sự hỗ trợ. 

Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin nói chung và không đề cập đến hoàn cảnh cá nhân của bạn. Bạn nên tìm kiếm các tư vấn về pháp lý hoặc chuyên môn độc lập riêng nếu có thắc mắc liên quan đến nội dung của bài viết. HALI Australia sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ kết quả, hậu quả, thiệt hại hoặc tổn thất nào bắt nguồn dù là trực tiếp hay gián tiếp từ việc sử dụng và/hoặc áp dụng thông tin và/hoặc các quyết định, hành động của bạn dựa trên thông tin của các Bài viết này.

Get in touch

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.