Hỏi đáp di trú – Thời hạn visa/ Thời gian cư trú

1. Các visa đầu tư định cư Úc có thời hạn trong bao lâu? 

Các visa định cư tạm trú 188A, 188B và 188C (sau ngày 01.7.2021) có thời hạn là 5 năm. Tuy nhiên ở mỗi loại visa khác nhau sẽ được Bộ Nội Vụ Úc quy định khác nhau về thời gian mà visa tạm trú được gia hạn. 

Quý khách cần tìm hiểu thêm thông tin về các loại visa tạm trú hãy nhấn nút Gọi HALI để nhận được sự hỗ trợ, tư vấn từ các Cố Vấn Di Trú và Chuyên Gia Tư Vấn của HALI Australia tận tâm, chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm và hợp pháp. 

2. Thời gian cư trú bắt buộc đối với các visa Úc như thế nào? 

Chính phủ Úc quy định khác nhau về thời gian cư trú bắt buộc ở từng loại visa tạm trú: 

Đối với visa 188A, để đáp ứng đủ điều kiện xin lên thường trú nhân, đương đơn cần cư trú tối thiểu 1 năm cộng dồn trong 3 năm trước thời điểm nộp đơn xin visa 888A. 

Đối với visa 188B, để đáp ứng đủ điều kiện xin lên thường trú nhân, đương đơn cần cư trú tối thiểu 2 năm cộng dồn trong 3 năm trước thời điểm nộp đơn xin visa 888B. 

Đối với visa 188C, để đáp ứng đủ điều kiện xin lên thường trú nhân, đương đơn cần sống tối thiểu 40 ngày/năm ở Úc, hoặc vợ/chồng sống tối thiểu 180 ngày/năm, trong tối thiểu 3 năm trước thời điểm nộp đơn xin visa 888C. 

Để tìm hiểu thêm về điều kiện cơ bản cũng như các thông tin cần thiết của các loại visa tạm trú với mục đích định cư Úc, quý khách hãy nhấn nút Gọi HALI để nhận được sự hỗ trợ, tư vấn từ các Cố Vấn Di Trú và Chuyên Gia Tư Vấn của HALI Australia tận tâm, chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm và hợp pháp. 

3. Thời gian cư trú bắt buộc đối với các visa Úc được tính theo đương đơn hay người phụ thuộc? Nhà đầu tư và vợ/chồng cộng dồn thời gian ở có được không? 

Đối với thời gian cư trú bắt buộc, Bộ Nội Vụ Úc quy định rất rõ về vấn đề này, cụ thể là: 

Thời gian cư trú được tính trên đương đơn HOẶC vợ/chồng của đương đơn. Đương đơn và vợ/chồng không thể cộng dồn thời gian ở; đối với con cái của đương đơn thì không bị bắt buộc về thời gian cư trú. 

Ví dụ: Đối với visa 188C, để đáp ứng đủ điều kiện xin lên thường trú nhân, đương đơn cần sống tối thiểu 40 ngày/năm ở Úc hoặc vợ/chồng sống tối thiểu 180 ngày/năm.  

Để tìm hiểu thêm về các thông tin của các loại visa tạm trú Úc, quý khách hãy nhấn nút Gọi HALI để nhận được sự hỗ trợ, tư vấn từ các Cố Vấn Di Trú và Chuyên Gia Tư Vấn của HALI Australia tận tâm, chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm và hợp pháp. 

4. Có nên xài thẻ APEC vào Úc sau khi đã được cấp visa 188 & 132 hay ko? 

Sau khi quý khách đã được cấp visa 188 &132, quý khách KHÔNG NÊN sử dụng thẻ APEC khi vào Úc.  

Thẻ APEC được hiểu là một loại visa du lịch dài hạn và thường có thời gian sử dụng 5 năm để quý khách có thể thuận lợi xuất/nhập cảnh vào các quốc gia (có tham gia vào chương trình thẻ APEC) nhiều lần. Tại thời điểm  quý khách sử dụng thẻ APEC nhập cảnh vào Úc thì hệ thống của Bộ Nội Vụ Úc sẽ ghi nhận là quý khách vừa nhập cảnh Úc bằng visa du lịch dài hạn. 

Theo luật di trú Úc, đối với cùng một đương đơn thì visa được cấp SAU sẽ thay thế cho visa đã được cấp TRƯỚC. Vì vậy, nếu sau khi đã có visa 188/888 và 132, quý khách lại sử dụng thẻ APEC để nhập cảnh Úc thì visa du lịch dài hạn của thẻ APEC (được tự động cấp tại thời điểm nhập cảnh) sẽ thay thế các visa diện Đầu Tư đã được cấp trước đó. Việc này sẽ dẫn đến nhiều bất lợi cũng như việc xin chuyển đổi ngược lại từ visa du lịch sang visa 188/132 sẽ có khó khăn và có thể phát sinh thêm chi phí liên quan. 

Trong trường hợp quý khách cần xin cấp thẻ APEC để thuận lợi cho việc nhập cảnh vào các quốc gia khác (ngoài Úc) sau khi visa 188/888 & 132 đã được cấp, quý khách chú ý KHÔNG CHỌN nước Úc trong đơn xin cấp thẻ APEC. 

Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc cần được giải đáp hoặc muốn tìm hiểu thêm về điều kiện cơ bản cũng như các thông tin cần thiết của các loại visa tạm trú với mục đích định cư Úc, quý khách hãy nhấn nút Gọi HALI để nhận được sự hỗ trợ, tư vấn từ các Cố Vấn Di Trú và Chuyên Gia Tư Vấn của HALI Australia tận tâm, chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm và hợp pháp. 

5. Sau khi được cấp visa và đưa gia đình đến Úc tạm trú, trong khi chờ đủ thời gian sống tại Úc để xin lên thường trú, nhà đầu tư có được trở lại Việt Nam để tiếp tục việc kinh doanh hiện tại không? 

Sau khi được Bộ Nội Vụ Úc cấp visa tạm trú 188A & B, nhà đầu tư có toàn quyền quyết định về việc nhà đầu tư hay vợ/chồng (người phối ngẫu) của mình sẽ là người ở lại để kinh doanh và sinh sống tại Úc. 

Người ở lại sẽ phải đáp ứng điều kiện kinh doanh, điều kiện lưu trú cũng như các điều kiện khác cho việc xin visa Thường Trú 888A & B. Cho nên, nếu nhà đầu tư quyết định vợ/chồng của mình là người ở lại Úc và sẽ là đương đơn chính cho giai đoạn xin visa Thường Trú 888A & 888B, thì nhà đầu tư vẫn được trở về Việt Nam để tiếp tục việc kinh doanh hiện tại.

Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp về các yêu cầu cư trú hoặc muốn tìm hiểu thêm về điều kiện cơ bản cũng như các thông tin cần thiết của các loại visa tạm trú với mục đích định cư Úc, quý khách hãy nhấn nút Gọi HALI để nhận được sự hỗ trợ, tư vấn từ các Cố Vấn Di Trú và Chuyên Gia Tư Vấn của HALI Australia tận tâm, chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm và hợp pháp. 

6. Con cái của nhà đầu tư định cư Úc, có được học tập miễn phí tại Úc không?

Khi khách hàng được cấp visa tạm trú để định cư tại Úc, con cái của khách hàng sẽ được học tập miễn phí tại phần lớn các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Úc. Ngay từ khi có quyền tạm trú với các visa 188, con cái nhà đầu tư đã ĐƯỢC học miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tại các trường công như công dân và thường trú nhân Úc. 

Đối với visa 132, quyền lợi của gia đình nhà đầu tư là quyền thường trú Úc vĩnh viễn. Vì vậy, cả gia đình sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi như công dân Úc. Con cái nhà đầu tư sẽ được học miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tại trường công lập cũng như có thể được giảm tiền học phí ở cấp đại học.

Khách hàng cần tìm hiểu thêm về hệ thống giáo dục hoặc những vấn đề về an sinh xã hội khi định cư Úc, hãy nhấn nút Gọi HALI để nhận được sự hỗ trợ, tư vấn từ các Cố Vấn Di Trú và Chuyên Gia Tư Vấn của HALI Australia tận tâm, chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm và hợp pháp. 

7. Nhà đầu tư có thể rời Úc với visa bắc cầu (Bridging visa – BV) không? 

Visa bắc cầu (Bridging visa – BV) là một loại visa tạm thời, cho phép nhà đầu tư ở lại Úc khi visa hiện tại hết hạn và đang chờ xét duyệt một visa chính thức khác. Visa bắc cầu sẽ tự động được cấp cho đương đơn, với mục đích “liên kết” giữa visa hết hạn với visa chính thức mà đương đơn đang nộp đơn xin. Khi có quyết định chính thức về visa đó, visa bắc cầu sẽ hết hiệu lực.  

Visa bắc cầu tự động được cấp ngay tại thời điểm nhà đầu tư nộp đơn xin visa chính thức. Nhưng đến khi nào visa hiện tại hết hạn, thì visa bắc cầu mới có hiệu lực. Trong một số trường hợp, visa bắc cầu không được kích hoạt. 

Có một số điểm mà các nhà đầu tư cần lưu ý như sau: 

Visa bắc cầu loại A (Bridging Visa A – BVA) không có chức năng tái nhập cảnh. Nói cách khác, nếu như nhà đầu tư đang giữ BVA và rời khỏi nước Úc, sẽ không thể nhập cảnh lại Úc bằng BVA đó được nữa. 

Nếu nhà đầu tư đang giữ BVA và muốn du lịch ra ngoài nước Úc, nhà đầu tư cần phải chuyển sang visa bắc cầu loại B (BVB). BVB phải được cấp trước khi nhà đầu tư rời khỏi nước Úc. 

Chức năng tái nhập cảnh của BVB chỉ có hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định, thường là vừa đủ cho chuyến đi của người giữ visa. Do đó, nếu muốn tái nhập cảnh nhiều lần, nhà đầu tư phải bảo đảm BVB còn đủ hiệu lực. 

Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp hoặc muốn tìm hiểu thêm về điều kiện cơ bản cũng như các thông tin cần thiết của các loại visa tạm trú với mục đích định cư Úc, quý khách hãy nhấn nút Gọi HALI để nhận được sự hỗ trợ, tư vấn từ các Cố Vấn Di Trú và Chuyên Gia Tư Vấn của HALI Australia tận tâm, chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm và hợp pháp. 

8. Làm thế nào để có sự chuẩn bị tốt nhất để đáp ứng điều kiện lên Thường Trú Nhân 888? 

Sau khi khách hàng có được visa tạm trú 188, để có được sự chuẩn bị tốt nhất để đáp ứng điều kiện lên thường trú nhân (visa 888), khách hàng cần liên hệ đến những chuyên gia tư vấn sau: 

Cố Vấn Di Trú Úc có chuyên môn về visa 188/888 sẽ là người đứng giữa khách hàng và Bộ Nội Vụ Úc cũng như Chính phủ Tiểu bang. 

Khách hàng cần liên hệ các Cố Vấn Di Trú vì họ là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Họ hiểu được để xin lên visa Thường Trú 888 thì người nộp đơn cần đáp ứng được những điều kiện gì của Bộ Nội Vụ Úc nói chung và Chính phủ Tiểu bang nói riêng. Hơn nữa, các Cố Vấn cũng là người hiểu rõ ở mỗi tiểu bang sẽ có những chính sách về ngành nghề nào được ưu tiên và những ngành nghề nào sẽ không được chấp thuận để vận hành doanh nghiệp. 

  • Cố Vấn Di Trú Úc cũng sẽ là người chuẩn bị các giấy tờ để người bán doanh nghiệp xác nhận rằng họ chưa từng sử dụng doanh nghiệp (đang bán) để nộp cho visa Thường Trú 888 trước đây. Đồng thời, Cố Vấn Di Trú sẽ đi cùng với khách hàng xuyên suốt quá trình chuẩn bị cho việc nộp xin visa thường trú 888 và sẽ tiến hành nộp đơn vào tiểu bang và Bộ Nội Vụ tại thời điểm khách hàng đáp ứng được điều kiện visa Thường Trú 888. 
  • Chuyên Gia Tư Vấn Doanh Nghiệp hỗ trợ khách hàng tìm hiểu, định giá, giảm thiểu rủi ro trước khi khách hàng tiến hành mua lại một doanh nghiệp mà họ mong muốn. Ngoài ra, Chuyên Gia Tư Vấn Doanh Nghiệp còn hỗ trợ tư vấn cách thức vận hành doanh nghiệp hiệu quả nhằm tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu chi phí.
  • Luật Sư Thương Mại sẽ cùng với quý doanh nhân làm việc với Luật Sư của người bán để thực hiện giao dịch mua bán doanh nghiệp đúng các trình tự pháp lý, thuận lợi nhất và có thể tránh những tranh chấp có thể xảy ra trong tương lai. 
  • Kế Toán Doanh Nghiệp sẽ định hướng cho khách hàng mô hình kinh doanh, cấu trúc doanh nghiệp phù hợp nhất với mục đích bảo toàn tài sản cũng như giảm thiểu các chi phí thuế phát sinh trong việc vận hành doanh nghiệp. Đồng thời, Kế Toán Doanh Nghiệp giỏi có thể hỗ trợ khách hàng phát triển doanh nghiệp của mình tốt hơn trong tương lai. 

Khách hàng muốn kết nối đến Cố Vấn Di Trú Úc, Chuyên Gia Tư Vấn, Luật Sư Thương Mại và Kế Toán Doanh Nghiệp chuyên nghiệp, tận tâm hợp pháp hãy nhấn nút Gọi HALI để nhận được sự hỗ trợ từ các Cố Vấn Di Trú và Chuyên Gia Tư Vấn của HALI Australia.

9. Với visa 188 (188A, 188B & 188C), tôi có được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm y tế của Chính phủ Úc không? 

Với visa 188, đương đơn và gia đình vẫn CHƯA được hưởng bảo hiểm công của Chính phủ Úc mà vẫn cần mua bảo hiểm y tế tư nhân ở Úc. Tại thời điểm nộp đơn xin visa Thường Trú 888, đương đơn và gia đình bắt đầu có thể nộp và được hưởng bảo hiểm Medicare trong thời gian chờ visa Thường Trú 888 được xét duyệt. 

Với những người đang giữ thị thực tạm thời (như visa 188), bảo hiểm tư nhân là một lựa chọn tốt khi đến Úc định cư để giảm thiểu các rủi ro về chi phí phát sinh trong trường hợp bị bệnh tại Úc. Chi phí về y tế ở Úc rất cao, chính vì thế bảo hiểm y tế tư nhân ở Úc là một trong những lựa chọn rất quan trọng mà người sở hữu visa 188 rất nên phải có khi sang Úc định cư.

Vì vậy, nếu quý khách cần tìm hiểu về bảo hiểm y tế tư nhân cũng như muốn kết nối với các Chuyên Gia Tư vấn Bảo hiểm Tư nhân hợp pháp, chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, tận tâm, chuyên nghiệp, hiệu quả, hãy nhấn nút Gọi HALI ngay để được hỗ trợ.

Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin nói chung và không đề cập đến hoàn cảnh cá nhân của bạn. Bạn nên tìm kiếm các tư vấn về pháp lý hoặc chuyên môn độc lập riêng nếu có thắc mắc liên quan đến nội dung của bài viết. HALI Australia sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ kết quả, hậu quả, thiệt hại hoặc tổn thất nào bắt nguồn dù là trực tiếp hay gián tiếp từ việc sử dụng và/hoặc áp dụng thông tin và/hoặc các quyết định, hành động của bạn dựa trên thông tin của các Bài viết này.

Get in touch

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.