Điều kiện của visa 188 tại bang New South Wales kể từ ngày 01.07.2021

New South Wales (NSW) là tiểu bang lớn nhất và phát triển nhất nước Úc. Nơi đây có cộng đồng dân cư đa sắc tộc đến từ nhiều quốc gia trên thế giới nên cuộc sống rất năng động và cởi mở. Thành phố Sydney, thủ phủ của bang NSW, là một đô thị sung túc và hòa hợp đa văn hóa nhất tại vùng châu Á Thái Bình Dương.  
NSW chia thành hai khu vực: Sydney và ngoại ô NSW. Mỗi khu vực có những tiêu chuẩn riêng bên cạnh tiêu chuẩn chung của Úc và toàn tiểu bang. 
 

I. Đối với visa 188A – Diện Kinh doanh Đổi mới 

1. Yêu cầu về lý lịch cá nhân 

– Thời hạn có hiệu lực của visa 188A là 5 năm, kèm điều khoản được gia hạn 1 lần với thời hạn 2 năm. 
– Người đứng đơn phải đáp ứng các tiêu chuẩn của Bộ Nội vụ Úc dành cho visa 188A.  
– Độ tuổi của người đứng đơn: từ 18 đến 50 tuổi. 
– Về chuyên môn nghề nghiệp, người đứng đơn cần đáp ứng tối thiểu 1 trong 3 tiêu chí sau: 
 • Có bằng đại học của Úc, theo tiêu chuẩn đào tạo của Úc hoặc được Úc công nhận.
 • 3/10 năm kinh nghiệm làm việc ở những lĩnh vực trọng yếu của NSW.
 • 5/10 năm ở những lĩnh vực không trọng yếu của NSW. 
Trong đó, lĩnh vực trọng yếu của NSW bao gồm: 
– Sydney: sản xuất thực phẩm & nước giải khát, công nghệ nông nghiệp, hàng không vũ trụ & quốc phòng, công nghệ kỹ thuật số, an ninh mạng, nâng cao sản xuất, công nghệ y tế (Medtech), năng lượng tái tạo. 
– Ngoại ô NSW: khai thác khoáng sản, tái chế & quản lý chất thải, sản xuất các mặt hàng thiết yếu. 

2. Điều kiện về tổng tài sản cá nhân và doanh nghiệp 

Ngoài những điều kiện cơ bản, NSW còn yêu cầu người đứng đơn có thể đáp ứng điều kiện về tổng tài sản của cá nhân và doanh nghiệp mà người đứng đơn có cổ phần. Người đứng đơn có thể tính chung phần tài sản của vợ/chồng hoặc đối tác hợp pháp. Cụ thể: 
– Sydney yêu cầu tổng tài sản đạt từ 1,750,000 AUD trở lên. 
– Ngoại ô NSW yêu cầu tổng tài sản đạt từ 1,250,000 AUD trở lên. 

3. Điều kiện về doanh thu 

Người đứng đơn sẽ lấy số liệu doanh thu 2 năm trong 4 năm tài chính gần nhất của 1 đến 2 doanh nghiệp chính mà người đứng đơn điều hành. 
Điều kiện về doanh thu tại Sydney và ngoại ô NSW khác nhau: 
– Sydney: doanh thu đạt từ 1,250,000 AUD trở lên. 
– Ngoại ô NSW: doanh thu đạt từ 750,000 AUD trở lên. 

4. Thang điểm nhập cư 

Trên thang điểm này, NSW yêu cầu người đứng đơn phải đạt từ 65 điểm trở lên. Ưu tiên người đứng đơn đạt 15 điểm trong phần kinh nghiệm kinh doanh, hoặc có điểm trong phần Đổi mới kinh doanh (Business Innovation).
 

5. Một số yêu cầu khác về doanh nghiệp và đầu tư ở NSW 

Yêu cầu người đứng đơn phải có chiến lược kinh doanh và kế hoạch đầu tư cụ thể vào những lĩnh vực trọng yếu để phát triển NSW, đồng thời tạo được nguồn lao động cũng như cơ hội việc làm mới. Trong đó, doanh nghiệp phải tạo được cơ hội việc làm cho tối thiểu 2 lao động bản xứ (công dân, thường trú Úc, New Zealand) với hình thức làm việc toàn thời gian. 
Nếu người đứng đơn mua lại một doanh nghiệp có sẵn tại Úc hoặc NSW thì cần phải đạt được 1 trong 2 tiêu chí phát triển sau: 
– Doanh thu hàng năm tăng ít nhất 10%
– Tài sản tăng ít nhất 25%
Hoặc: 
– Doanh nghiệp có những phương án cải tiến kinh doanh, phát triển có hiệu quả mà trước giờ chưa từng được áp dụng. 
– Doanh nghiệp nằm ở NSW và kinh doanh những lĩnh vực trọng yếu của NSW. 
Cũng như các tiểu bang khác ở Úc, NSW cũng yêu cầu người đứng đơn có một khoản đầu tư trong thời gian visa 188A có hiệu lực. NSW sẽ từ chối đơn xin lên visa thường trú 888A nếu trong thời hạn hiệu lực của visa 188A, người đứng đơn không đạt mức đầu tư tối thiểu 500,000 AUD tại Sydney và 300,000 AUD tại ngoại ô NSW. 

II. Đối với visa 188B – Diện Nhà đầu tư 

1. Yêu cầu về lý lịch cá nhân 

– Tiêu chí thị thực: Người nộp đơn phải đáp ứng các yêu cầu của Bộ Nội vụ đối với visa tạm trú 188B Kinh doanh Đổi mới và Đầu tư – Diện Nhà đầu tư. 
– Độ tuổi của người đứng đơn: dưới 50 tuổi. 
– Bằng cử nhân của người đứng đơn được công nhận là tương đương với tiêu chuẩn của Úc, hoặc đáp ứng tối thiểu 1 trong các tiêu chí sau trong vòng 10 năm qua: 
 • 5 năm lịch sử đầu tư thành công.
 • 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực trọng yếu của NSW.
 • 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực khác của NSW. 
Trong đó, lĩnh vực trọng yếu của NSW bao gồm: 
– Sydney: sản xuất thực phẩm & nước giải khát, công nghệ nông nghiệp, hàng không vũ trụ & quốc phòng, công nghệ kỹ thuật số, an ninh mạng, nâng cao sản xuất, công nghệ y tế (Medtech), năng lượng tái tạo. 
– Ngoại ô NSW: khai thác khoáng sản, tái chế & quản lý chất thải, sản xuất các mặt hàng thiết yếu. 

2. Kinh nghiệm đầu tư 

Ít nhất 1 trong 5 năm tài chính gần đây nhất, người nộp đơn đã trực tiếp quản lý 1 trong những việc sau: 
– Một doanh nghiệp đủ điều kiện mà người nộp đơn hoặc người đi kèm (vợ/chồng), hoặc người nộp đơn và người đi kèm cùng có quyền sở hữu ít nhất 10%
– Khoản đầu tư đủ điều kiện ít nhất 2.5 triệu AUD thuộc sở hữu của người nộp đơn hoặc người đi kèm (vợ/chồng), hoặc của người nộp đơn và người đi kèm. 

3. Điều kiện về tài sản ròng 

Trong 2 năm tài chính trước ngày nộp đơn, tổng tài sản ròng (bao gồm của vợ và chồng) cá nhân và doanh nghiệp tối thiểu là 2.5 triệu AUD. Số tiền này được chứng minh là tích lũy hoặc kiếm được bằng kinh doanh đầu tư hợp pháp và có thể chuyển đến Úc trong vòng 2 năm sau ngày visa tạm trú được cấp.  

4. Điều kiện về đầu tư tuân thủ 

Người nộp đơn phải thực hiện một khoản đầu tư phù hợp ít nhất là 2.5 triệu AUD và có ý định thực sự giữ khoản đầu tư đó cho đến khi hết hạn visa 188B. 
 
Khi có quyết định cấp visa, người nộp đơn phải đầu tư 2.5 triệu AUD theo tỷ lệ như sau: 
– Ít nhất 500,000 AUD vào quỹ đầu tư mạo hiểm và quỹ đầu tư tư nhân tăng trưởng, đầu tư vào các công ty mới thành lập và các công ty tư nhân nhỏ. 
– Ít nhất 750,000 AUD vào các quỹ được quản lý đã được phê duyệt (các quỹ được quản lý phải đầu tư vào các doanh nghiệp mới nổi – Emerging Company). 
– Ít nhất 1.25 triệu AUD vào các quỹ đầu tư cân bằng.  

5. Yêu cầu đầu tư vào NSW 

Để đủ điều kiện được đề cử tại tiểu bang NSW, người nộp đơn phải chứng minh các khoản đầu tư tuân thủ của người nộp đơn sẽ đóng góp cho nền kinh tế NSW. 
NSW sẽ từ chối đơn xin thị thực thường trú (visa 888) nếu người nộp đơn không thể chứng minh các khoản đầu tư tuân thủ của mình đáp ứng các tiêu chí sau: 
– Đầu tư mạo hiểm và tăng trưởng vốn cổ phần tư nhân: Ít nhất 50% thành phần vốn đầu tư mạo hiểm của người nộp đơn phải được đầu tư vào: 
 • Một quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tư vào các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ ở NSW; hoặc 
 • Một quan hệ đối tác hữu hạn vốn mạo hiểm tạo nguồn đầu tư vào NSW. 
– Các công ty mới nổi: Ít nhất 50% thành phần phải được đầu tư vào các công ty mới nổi được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Úc có trụ sở chính tại NSW. 
– Đầu tư cân bằng: Ít nhất 50% các khoản đầu tư cân đối của người nộp đơn phải mang lại lợi ích cho NSW. Điều này có thể được thể hiện ít nhất 1 trong 3 điều sau: 
 • Quỹ có văn phòng tại NSW. 
 • Doanh nghiệp đầu tư cơ bản có trụ sở chính tại NSW. 
 • Các hoạt động kinh doanh của đầu tư cơ bản mang lại lợi ích kinh tế cho NSW. 

6. Sống tại tiểu bang NSW 

Người nộp đơn phải cam kết thực sự cư trú tại NSW và đóng góp cho NSW thông qua hoạt động đầu tư. 
 
 

7. Hệ thống tính điểm nhập cư  

Người nộp đơn phải đạt tối thiểu là 65 điểm. Ưu tiên người có điểm kinh nghiệm của nhà đầu tư, 35 điểm trong tài sản tài chính, hoặc có điểm cho trình độ đổi mới kinh doanh. 

III. Đối với visa 188C – Diện Nhà đầu tư Trọng yếu 

1. Yêu cầu về lý lịch cá nhân 

– Tiêu chí thị thực: Người nộp đơn phải đáp ứng các yêu cầu của Bộ Nội vụ đối với visa tạm trú 188C Kinh doanh Đổi mới và Đầu tư – Diện Nhà đầu tư Trọng yếu. 
– Độ tuổi của người đứng đơn: Không có giới hạn độ tuổi cho loại visa này và người nộp đơn không bắt buộc phải đáp ứng bài kiểm tra điểm Nội vụ. 

2. Điều kiện về đầu tư tuân thủ 

Người nộp đơn phải thực hiện một khoản đầu tư phù hợp ít nhất là 5 triệu AUD và có ý định thực sự giữ khoản đầu tư đó cho đến khi hết hạn visa 188C. Khoản đầu tư được áp dụng theo tỷ lệ như sau: 
– Ít nhất 1 triệu AUD trong quỹ đầu tư mạo hiểm và quỹ đầu tư tư nhân tăng trưởng, đầu tư vào các công ty mới thành lập và các công ty tư nhân nhỏ. 
– Ít nhất 1,5 triệu AUD trong các quỹ được quản lý đã được phê duyệt (các quỹ được quản lý phải đầu tư vào các công ty mới nổi được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Úc). 
– Ít nhất 2,5 triệu AUD vào các quỹ đầu tư cân bằng.  

3. Yêu cầu đầu tư vào NSW 

Để đủ điều kiện được đề cử tại tiểu bang NSW, người nộp đơn phải chứng minh các khoản đầu tư tuân thủ của người nộp đơn sẽ đóng góp cho nền kinh tế NSW. 
NSW sẽ từ chối đơn xin thị thực thường trú (visa 888) nếu người nộp đơn không thể chứng minh các khoản đầu tư tuân thủ của mình đáp ứng các tiêu chí sau: 
– Đầu tư mạo hiểm và tăng trưởng vốn cổ phần tư nhân: Ít nhất 50% thành phần vốn đầu tư mạo hiểm của người nộp đơn phải được đầu tư vào: 
 • Một quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tư vào các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ ở NSW; hoặc 
 • Một quan hệ đối tác hữu hạn vốn mạo hiểm tạo nguồn đầu tư vào NSW. 
– Các công ty mới nổi: Ít nhất 50% thành phần phải được đầu tư vào các công ty mới nổi được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Úc có trụ sở chính tại NSW. 
– Đầu tư cân bằng: Ít nhất 50% các khoản đầu tư cân đối của người nộp đơn phải mang lại lợi ích cho NSW. Điều này có thể được thể hiện ít nhất ở 1 trong 3 điều sau: 
 • Quỹ có văn phòng tại NSW. 
 • Doanh nghiệp đầu tư cơ bản có trụ sở chính tại NSW. 
 • Các hoạt động kinh doanh của đầu tư cơ bản mang lại lợi ích kinh tế cho NSW. 

4. Sống tại tiểu bang NSW 

Người nộp đơn phải cam kết thực sự cư trú tại NSW và đóng góp cho NSW thông qua hoạt động đầu tư. 

————————————————–

Nếu quý khách cần kết nối với các Cố Vấn Di Trú với chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, tận tâm, chuyên nghiệp, hãy nhấn nút Gọi HALI ngay để được hỗ trợ.

Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin nói chung và không đề cập đến hoàn cảnh cá nhân của bạn. Bạn nên tìm kiếm các tư vấn về pháp lý hoặc chuyên môn độc lập riêng nếu có thắc mắc liên quan đến nội dung của bài viết. HALI Australia sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ kết quả, hậu quả, thiệt hại hoặc tổn thất nào bắt nguồn dù là trực tiếp hay gián tiếp từ việc sử dụng và/hoặc áp dụng thông tin và/hoặc các quyết định, hành động của bạn dựa trên thông tin của các Bài viết này.

Get in touch

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.