Bạn đang xem: Bản Tin

Chuyên mục:

tieu hoc 01.png

Tổng quan về hệ thống giáo dục tại Úc

Hệ thống văn bằng Úc  –  Australian Qualifications Framework (AQF) là một chính sách quốc gia quy định về các văn bằng trong giáo dục và đào tạo tại Úc. AQF được ban hành vào 1/1/1995 để làm cơ sở cho hệ thống các văn bằng chứng chỉ quốc gia về giáo dục đại học, và giáo dục nghề nghiệp tại Úc.

Xem thêm
hang khong uc.png

Tổng quan về phương tiện giao thông tại Úc

Úc là quốc gia có vùng lãnh thổ rộng lớn nhưng mật độ dân cư thấp, các thành phố lớn cách xa nhau, chính vì thế việc di chuyển qua lại giữa các vùng khiến bạn mất khá nhiều thời gian. Dưới đây là một số thông tin chia sẻ hữu ích về phương tiện giao thông tại Úc cung cấp tổng quan về các loại phương

Xem thêm

Get in touch

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.