Bạn đang xem: Thông Tin Về Thuế

nam-tai-chinh-uc.jpg

Tổng quan cách khai thuế mỗi năm tài chính

Nếu không nộp khai báo thuế và sở thuế phát hiện ra, rất có thể quý vị sẽ bị phạt. Không khai thuế mỗi năm có thể bị phạt và có thể sẽ ảnh hưởng đến hành trình nhận visa thường trú, vì vậy đừng để bị phạt vì không khai thuế.

Xem thêm

Get in touch

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.