Bạn đang xem: Hướng Dẫn Thủ Tục Nhập Học

Untitled-2.jpg

Các bước chuẩn bị đăng ký học cho trẻ ở Úc

Hệ thống giáo dục ở Úc vốn nổi tiếng là một trong những hệ thống giáo dục hàng đầu trên thế giới. Hệ thống giáo dục của Úc chia ra làm 3 bậc, bậc tiểu học từ lớp Dự bị (5 tuổi) đến lớp 6, bậc trung học từ lớp 7 đến lớp 12, và bậc trung cấp cao đẳng, nghề cũng như bậc đại học.

Xem thêm

Get in touch

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.