Cách tính điểm ATAR (Xếp hạng tuyển sinh đại học)

Úc không sử dụng kỳ thi tuyển sinh đại học giống Việt Nam mà thường dùng xếp hạng ATAR làm tiêu chí xét tuyển đầu vào đại học. Từ năm 2010, ATAR được đưa vào sử dụng trên toàn nước Úc (trừ Queensland), thay thế các phương thức và đánh giá khác nhau ở từng tiểu bang trong việc tuyển sinh đại học. Đến năm 2020, bang Queensland cũng chuyển sang ATAR để xét tuyển đại học. [source]

 1. Xếp hạng ATAR

Xếp hạng tuyển sinh đại học Úc – ATAR (Australian Tertiary Admission Ranking), là một con số nằm giữa 0 và 99.95, thể hiện thứ hạng của của thí sinh trên tổng số học sinh trong một tiểu bang tham gia xếp hạng ATAR trong cùng một năm. Đây là thang đo quyết định học sinh sẽ được vào khóa học tại đại học nào dựa trên nguyện vọng thí sinh đăng ký. 

Ví dụ, học sinh đạt 97 điểm ATAR có nghĩa là người đó có điểm cao hơn  97% số thí sinh cùng khối lớp tham gia kỳ thi ATAR cùng năm, đồng nghĩa học học sinh đó nằm trong top 3% thí sinh đứng đầu của một bang. 

Điểm ATAR ở tiểu bang này có giá trị tương đương điểm ATAR ở các tiểu bang khác. Ví dụ: ATAR ở New South Wales hoặc Thủ đô (ACT) là 85 thì điểm ATAR tương đương ở các tiểu bang khác cũng là 85. [source

Điểm ATAR dùng để xét tuyển đại học ở Úc 

ATAR không thể hiện việc đậu hay rớt (môn học hoặc năm học) mà đây là một cách phân loại và là thang đo cho việc lựa chọn cũng như xét tuyển đại học. Tuy ATAR đặc biệt quan trọng đối với học sinh lớp 12 vì đây là điều kiện chủ yếu để vào đại học nhưng trên thực tế, hệ thống xếp hạng này được áp dụng cho toàn bộ bậc trung học phổ thông, tức từ lớp 10 đến lớp 12. [source]

Hầu hết các trường đại học ở Úc dựa vào ATAR để tuyển sinh. Do vậy, thứ hạng ATAR càng cao thì cơ hội vào các trường tốt, học các ngành “hot” càng rộng mở. Tất nhiên, tùy trường đại học mà các yếu tố khác sẽ được xem xét thêm. Chẳng hạn, học sinh có thể được yêu cầu tham gia phỏng vấn, thực hiện bài kiểm tra riêng, liệt kê danh mục công việc tình nguyện hoặc nộp một bài luận về một chủ đề cụ thể… 

Điểm ATAR trung bình thường là 70. Trên lý thuyết, điểm ATAR trung bình là 50, nhưng vì một số học sinh rời trường sớm, số học sinh đến trường giảm xuống đồng thời cũng có khả năng học tập tốt hơn. Vì vậy, điểm trung bình ATAR thực tế thường cao hơn con số 50. [source]

 1. Cách tính ATAR

ATAR được tính dựa trên kết quả của 4 đến 6 môn học tốt nhất trong lớp 12 của học sinh. Số lượng môn học tùy theo quy định của từng tiểu bang. ATAR được chuyển đổi từ điểm tổng hợp (aggregate) theo thang điểm 100, với khoảng cách là 0.05. Điểm tổng hợp được tính khác nhau ở mỗi tiểu bang.

Queensland [source]

Điều kiện bắt buộc để được xét ATAR ở Queensland là học sinh phải đạt tối thiểu điểm C ở môn tiếng Anh mặc dù môn học này không nhất thiết dùng để tính điểm ATAR nếu không phải là 1 trong 5 môn cao điểm nhất. 

Để phù hợp và tạo điều kiện cho học sinh tham gia xếp hạng ATAR, Queensland cho phép học sinh tính điểm dựa trên 1 trong 3 tổ hợp các môn học sau trong vòng 5 năm:

 • 5 môn đại cương;
 • 4 môn đại cương và 1 môn ứng dụng;
 • 4 môn đại cương và 1 bằng Giáo dục và Đào tạo Nghề (VET) chứng chỉ III trở lên.

Trong đó, môn đại cương và môn ứng dụng phải ở mức độ dự bị đại học (pre-tertiary level, tức mức 3 hoặc 4).

 Victoria

 Bang Victoria lấy 6 môn điểm cao nhất để tính điểm tổng hợp. Điểm tổng hợp ở Victoria được tính bằng cách công thức như sau: [Source]

Aggregate = English + S1 + (10% x S2)

 Trong đó:

 • English là điểm học tập (Study Score) của môn Tiếng Anh (English)
 • S1 là tổng điểm học tập của 3 môn cao nhất
 • S2 là tổng điểm học tập của 2 môn còn lại

Ví dụ cách tính điểm tổng hợp của bang Victoria 

Sau đó điểm ATAR sẽ được chuyển đổi từ điểm tổng hợp theo thang điểm 100. 

Atar - 2Bảng quy đổi điểm ATAR và điểm tổng hợp năm 2013 [Source]

 

New South Wales [source]

ATAR tại New South Wales được tính từ kết quả học sinh đạt được trong Chứng chỉ Trung học Phổ thông (HSC – Higher School Certificate). Học sinh có thời hạn tối đa 5 năm để tích lũy các môn học dùng tính điểm ATAR. Điểm tổng hợp được tính từ 2 tín chỉ (unit) của môn tiếng Anh, 6 tín chỉ từ các môn thuộc nhóm A và 2 tín chỉ từ các môn thuộc nhóm A hoặc B.

Trong đó, môn học thuộc nhóm A gồm có các lĩnh vực: kịch nghệ, kinh tế, địa lý, lịch sử, ngoại ngữ, âm nhạc, giáo dục thể chất – sức khỏe – phát triển cá nhân, nghiên cứu tôn giáo, khoa học, công nghệ, nghệ thuật thị giác. Môn học thuộc nhóm B là các môn cấp bằng Giáo dục và Đào tạo Nghề (VET) thuộc lĩnh vực kinh tế và công nghệ. Xem chi tiết các môn học trong Chứng chỉ Trung học Phổ thông ở New South Wales tại đây.

 Bảng quy đổi điểm tổng hợp và ATAR ở New South Wales năm 2019

 

Thủ đô (ACT) [source]

Điểm tổng hợp ở Thủ đô là kết quả của 4 môn học có điểm số cao nhất. Cụ thể, điểm tổng hợp lấy tổng 3 môn chính có kết quả tốt nhất và 0.6 điểm môn chính hoặc môn phụ có kết quả tốt tiếp theo. 

 Ví dụ cách tính điểm tổng hợp ở ACT

Khi đã có điểm tổng hợp, cơ quan giáo dục có thẩm quyền của ACT sẽ tiến hành tính ATAR cho từng học sinh.

Tasmania  [source]

Học sinh ở Tasmania đủ điều kiện nhận Chứng chỉ Giáo dục Tasmania (Tasmanian Certificate of Education – TCE) sẽ được tự động cấp ATAR. Điểm tổng hợp được tính bằng 4 môn học cấp độ dự bị đại học được hoàn thành trong vòng 2 năm. Trong đó, 3 môn học phải được hoàn thành trong năm học cuối (lớp 12 hoặc lớp 13).

Khác với phần lớn các tiểu bang khác, Tasmania không yêu cầu học sinh đạt điểm tối thiểu trong một môn tiếng Anh để được xếp hạng ATAR. Thay vào đó, học sinh phải chứng minh trình độ tiếng Anh (đọc, viết, giao tiếp) thông qua một môn học khác hoặc đậu một bài kiểm tra dùng để đánh giá trình độ tiếng Anh.

Tây Úc

Bang Tây Úc dùng điểm 4 môn tốt nhất trong tổng điểm đầu vào (TEA – Tertiary Entrance Aggregate) để tính ATAR. Các môn học dùng để tính ATAR có thời hạn hoàn thành trong tối đa 5 năm liên tiếp. Tây Úc không bắt buộc học sinh phải có điểm đạt môn tiếng Anh để tham gia xếp hạng ATAR mà sử dụng bài kết quả bài đánh giá Chương trình Đánh giá Quốc gia về Đọc và Viết (NAPLAN – National Assessment Program – Literacy and Numeracy) vào năm lớp 9 hoặc bài kiểm tra đánh giá Tính toán và Đọc hiểu trực tuyến (OLNA – Online Literacy and Numeracy Assessment). [source]

Học sinh Tây Úc không cần đạt điểm tối thiểu môn tiếng Anh để được xét ATAR

Điểm TEA tối đa là 430 điểm. Ngoài ra các môn trong TEA, học sinh có thể tính thêm 10% điểm tổng hợp cho một môn trong các môn sau đây:

 • Ngoại ngữ (ngoài tiếng Anh);
 • Phương pháp toán học (Mathematics Methods)
 • Toán chuyên sâu (Mathematics Specialist)

Nam Úc và Lãnh thổ phía Bắc [source]

Trung tâm tuyển sinh đại học Nam Úc (SATAC – South Australian Tertiary Admissions Centre) chịu trách nhiệm tính ATAR cho học sinh của bang Nam Úc và Lãnh thổ phía Bắc. Để được xếp hạng ATAR, học sinh phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Đủ điều kiện lấy Chứng chỉ Giáo dục Nam Úc (SACE – South Australian Certificate of Education) hoặc Chứng chỉ Giáo dục và Đào tạo Lãnh thổ phía Bắc (NTCET – Northern Territory Certificate of Education and Training).
 • Hoàn thành ít nhất 90 tín chỉ của các môn Tuyển sinh Đại học (TAS – Tertiary Admissions Subjects) và các nghiên cứu được công nhận ở giai mức độ 2 (stage 2). Hệ thống giáo dục của 2 tiểu bang này chia các môn học thành 2 mức độ là 1 và 2, tương đương với trình độ cơ bản và nâng cao. Các môn học của lớp 12 chủ yếu thuộc mức độ 2. Xem chi tiết các môn học mức độ 2 tại đây.
 • Trong 90 tín chỉ nói trên, phải có 60 tín chỉ là môn học có cặp hợp lệ (valid pair). Một cặp hợp 10 tín chỉ có thể thay thế 20 tín chỉ TAS.

Điểm tổng hợp được lấy từ 60 tín chỉ TAS và 30 tín chỉ môn tự chọn. Sau đó, Trung tâm tuyển sinh đại học Nam Úc sẽ tiến hành tính ATAR dựa trên điểm tổng hợp.

 Cách tính điểm tổng hợp ở Nam Úc và Bắc Úc

 1. ATAR được sử dụng như thế nào?

Thứ hạng cao nhất của ATAR là 99.95 và thấp nhất là 0. Mỗi năm chỉ có khoảng 45-50 học sinh được điểm này 99.95. Trung tâm Quản lý Đại học (Universities Admissions Centre – UAC) chỉ thông báo khi ATAR đạt 30 trở lên, mỗi mức ATAR cách nhau 0.05 (99.95, 99.90, 99.85, v.v.). Dưới 30 điểm ATAR, học sinh sẽ nhận được thông báo là “điểm ATAR dưới 30” chứ không cho biết mức điểm cụ thể. [source]

Các học sinh được ATAR 99.90 trở lên sẽ nhận được học bổng $10.000/năm cho bất kì ngành học nào tại các trường Đại học tại Sydney và New South Wales. Ngoài ra các học sinh có ATAR cao cũng có thể nhận được học bổng của các trường đại học ở Úc (Tìm các học bổng phù hợp ở đây)

 Xếp hạng ATAR là căn cứ để các trường đại học Úc tuyển sinh hàng năm

Các trường đại học ở Úc xét tuyển đầu vào dựa trên thang điểm ATAR. Hầu hết các trường đều yêu cầu ATAR trung bình là 60, tuy nhiên tùy theo yêu cầu của mỗi trường mà mức ATAR sẽ khác nhau. 

Những trường đại học nổi tiếng thường yêu cầu ATAR đầu vào cao hơn và ATAR cho từng ngành học trong một trường cũng khác nhau. Ví dụ trong cùng một trường đại học, để được xét tuyển vào học ngành Y, học sinh cần phải đạt ATAR là 96 trong khi ngành Thương mại chỉ yêu cầu ATAR là 70. 

 Ngoài ATAR, học sinh cũng phải đảm bảo được các điều kiện của trường đã đặt nguyện vọng. Ví dụ như, chương trình cử nhân Máy tính Nâng cao tại đại học Sydney yêu cầu Toán học Nâng cao (mức độ 4) là điều kiện tiên quyết. Nếu học sinh không đạt được yêu cầu này trong môn toán nâng cao thì không đủ điều kiện vào học, bất kể điểm ATAR của học sinh là bao nhiêu. [Source]

Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin nói chung và không đề cập đến hoàn cảnh cá nhân của bạn. Bạn nên tìm kiếm các tư vấn về pháp lý hoặc chuyên môn độc lập riêng nếu có thắc mắc liên quan đến nội dung của bài viết. HALI Australia sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ kết quả, hậu quả, thiệt hại hoặc tổn thất nào bắt nguồn dù là trực tiếp hay gián tiếp từ việc sử dụng và/hoặc áp dụng thông tin và/hoặc các quyết định, hành động của bạn dựa trên thông tin của các Bài viết này.

Get in touch

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.