Cách lái xe ở Úc với bằng lái Việt Nam

Bằng lái Việt Nam có được sử dụng tại Úc không? Bằng lái Việt Nam có cần kèm theo bản dịch tiếng Anh hay bắt buộc là bằng lái quốc tế? Khi nào mới cần đổi sang bằng lái Úc? Bài viết này sẽ trả lời những câu hỏi trên.

Ở Úc, luật và quy định lái xe khác nhau giữa các tiểu bang. Một số tiểu bang yêu cầu bạn mang theo Giấy phép quốc tế cùng với giấy phép nước ngoài hiện tại của bạn. Các tiểu bang khác yêu cầu bạn mang theo giấy phép lái xe nước ngoài hiện tại cùng với bản dịch tiếng Anh hợp pháp. Bản dịch tiếng Anh này phải được chứng nhận bởi Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán hoặc bởi Cơ quan công nhận quốc gia về biên dịch và phiên dịch (NAATI) hoặc phiên dịch được công nhận của Viện phiên dịch và phiên dịch Úc (AUSIT).

Ở hầu hết các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Úc (ngoại trừ vùng lãnh thổ phía Bắc và Victoria), những người giữ visa tạm trú có thể lái xe bằng giấy phép ở nước ngoài miễn là giấy phép còn hạn sử dụng cho đến khi hết thời hạn visa. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể lái các loại xe mà bằng lái ở Việt Nam cho phép bạn lái và phải tuân thủ các yêu cầu cho phép trên bằng lái. Ngoài ra, dù giữ bằng lái nước nào thì người lái xe vẫn phải tuân thủ quy định cũng như luật giao thông tại từng tiểu bang, đặc biệt là tay lái nghịch so với Việt Nam.

Úc tay lái nghịch (đi về phía bên trái) khác với Việt Nam

Lưu ý một điều quan trọng là có sự khác nhau giữa người giữ visa tạm trú (visa 188) và cư dân Úc hay người giữ visa thường trú (visa 132A hoặc visa 888). Chi tiết sự khác nhau theo từng bang như sau:

Lãnh thổ phía Bắc (Northern Territory)Vùng lãnh thổ phía Bắc không phân biệt giữa visa thường trú và visa tạm trú, dù bất kì ai khi chuyển đến sinh sống với bất kỳ bằng lái nào cũng chỉ có tối đa 3 tháng được sử dụng. Sau thời gian trên, cần phải có bằng lái của vùng lãnh thổ phía Bắc mới được tiếp tục lái xe.

Tiểu bang Victoria

Tương tự như vùng lãnh thổ phía Bắc, tiểu bang Victoria chỉ cho phép được sử dụng bằng lái nằm ngoài tiểu bang tối đa 6 tháng. Sau thời gian trên, cần phải có bằng lái của tiểu bang mới được tiếp tục lái xe.

Bằng lái xe ở Victoria

Lãnh thổ thủ đô Australia (Australian Capital Territory) 

Visa tạm trú không bắt buộc phải có giấy phép lái xe của Úc mà chỉ cần giấy phép lái xe quốc tế hoặc bằng lái xe Việt Nam kèm theo bản dịch tiếng Anh. Tuy nhiên, những người giữ visa thường trú và cư dân Úc phải có giấy phép lái xe của vùng lãnh thổ này trong vòng tối đa 6 tháng ở tình hình Covid hiện tại (luật chính thức là 3 tháng). Nếu đã có bằng lái xe ở các tiểu bang khác thì vẫn cần đăng kí miễn phí giấy phép lái xe của lãnh thổ thủ đô tại trung tâm dịch vụ liên hệ Canberra (Access Canberra Service Centre)

Tiểu bang Nam Úc

Nam Úc cho phép những người giữ visa tạm trú được sử dụng bằng lái nước ngoài miễn là có tiếng Anh hoặc bản dịch tiếng Anh hợp pháp. Còn với visa thường trú và công dân Úc thì phải lấy bằng lái xe của Nam Úc trong vòng 90 ngày.

Các tiểu bang khác (New South Wales, Queensland, Tasmania, Tây Úc)

Tương tự như vùng lãnh thổ thủ đô ACT, các tiểu bang này cho phép những người giữ visa tạm trú được sử dụng bằng lái xe nước ngoài (Việt Nam) vô thời hạn. Bằng lái xe đó cần có bản dịch tiếng Anh hợp pháp theo yêu cầu của Úc nếu trên bằng không có tiếng Anh.

3 tháng là thời gian tối đa mà các tiểu bang này cho phép thường trú nhân và công dân Úc được quyền sử dụng bằng lái xe nước ngoài hoặc bằng lái xe của các tiểu bang khác. Sau 3 tháng, bạn cần xin bằng lái xe của tiểu bang để tiếp tục lái xe.

Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin nói chung và không đề cập đến hoàn cảnh cá nhân của bạn. Bạn nên tìm kiếm các tư vấn về pháp lý hoặc chuyên môn độc lập riêng nếu có thắc mắc liên quan đến nội dung của bài viết. HALI Australia sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ kết quả, hậu quả, thiệt hại hoặc tổn thất nào bắt nguồn dù là trực tiếp hay gián tiếp từ việc sử dụng và/hoặc áp dụng thông tin và/hoặc các quyết định, hành động của bạn dựa trên thông tin của các Bài viết này.

Get in touch

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.