Các hình thức vé xe buýt đi học miễn phí/miễn giảm tại Úc

1. Bang New South Wales

Tại bang NSW, Chương trình Phương tiện di chuyển dành cho Học sinh (The School Student Transport Scheme – SSTS) cho phép các học sinh đủ điều kiện được di chuyển miễn phí hoặc được trợ giá từ nhà đến trường và ngược lại trên phương tiện công cộng của bang, bao gồm xe lửa, xe buýt, và phà.

Tùy thuộc vào khu vực sinh sống, học sinh có thể nhận được thẻ di chuyển miễn phí, hoặc thẻ School Opal hoặc cả hai. Các thẻ đủ điều kiện được cập nhật tự động cho năm mới, vì vậy chỉ cần đăng ký onine tại Application for subsidised travel nếu:

 • Lần đầu xin thẻ di chuyển trường học.
 • Thay đổi tên, trường học hay địa chỉ.
 • Yêu cầu một thẻ bổ sung do thay đổi người giám hộ.

Điều kiện đăng ký: Học sinh cần phải sống xa trường một khoảng cách tối thiểu thì mới đủ điều kiện nhận thẻ đi lại trường miễn phí. Khoảng cách tối thiểu thay đổi tùy theo năm học/cấp lớp:

 • Từ K (kindergarden) đến lớp 2: không có khoảng cách tối thiểu.
 • Từ lớp 3 đến lớp 6 (Tiểu học): 1,6 km đường thẳng hoặc 2,3 km đi bộ hoặc xa hơn.
 • Từ lớp 7 – 12 (Trung học): Khoảng cách 2 km đường thẳng hoặc 2,9 km đi bộ hoặc xa hơn.

Thẻ School Opal được cấp để di chuyển đến trường học miễn phí khi sử dụng trong mạng lưới Opal. Thẻ này được phát hành bởi Bộ Giao thông vận tải cho NSW. Đối với học sinh đi xe buýt bên ngoài mạng lưới Opal, thẻ di chuyển trường học miễn phí và thẻ di chuyển trường học trợ giá được cấp bởi các nhà xe tư nhân. Một số nhà xe ở các khu vực nông thôn và vùng lãnh thổ có thể chọn không cấp thẻ cho học sinh. Thẻ di chuyển trường học chỉ có hiệu lực vào những những ngày có đi học từ 6:30 sáng đến 7 giờ tối (riêng với sinh viên trường cao đẳng TAFE là từ 6:30 sáng đến 9:30 tối).

  Thẻ School Opal (trái) và thẻ đi lại trường học miễn phí hoặc được trợ giá (phải).

2. Bang Victoria

Trẻ em từ 0 – 4 tuổi được miễn phí hoàn toàn tất cả các dịch vụ giao thông, trẻ em từ 5 – 18 tuổi có thể đi với giá vé ưu đãi khi mua thẻ Child myki tại website myki – Public Transport Victoria. Thẻ Child myki không giới hạn số lần di chuyển trên tất cả các dịch vụ xe lửa, xe điện và xe buýt trong tiểu bang.

Điều kiện đăng ký thẻ Child myki:

 • Là học sinh tiểu học hoặc trung học toàn thời gian sống ở Victoria, hoặc
 • Là sinh viên có chứng chỉ giáo dục Victoria (The Victorian Certificate of Education – VCE) hoặc có chứng chỉ cấp phép đi học của bang Victoria (The Victorian Certificate of Applied Learning– VCAL) toàn thời gian tại trường TAFE.

Có nhiều loại thẻ khác nhau tùy thuộc vào vị trí đi và đến:

 • Thẻ học sinh/sinh viên Victorian (The Victorian Student Pass): cho phép đi lại không giới hạn trên tất cả các phương tiện giao thông công cộng hoạt động hoàn toàn trong bang Victoria. Thẻ này có tên myki. Để mua được thẻ này cần phải xuất trình thẻ học sinh/ sinh viên (PTV Approved School Student ID card) hoặc thẻ học sinh/ sinh viên PTV (PTV School Student ID card).
 • Thẻ học sinh/sinh viên khu vực khác: thẻ này cho phép đi lại không giới hạn trên các dịch vụ xe buýt và xe lửa V/Line. Các khu vực Geelong, Ballarat và Bendigo là thẻ myki. Các mạng lưới xe buýt thuộc Colac, Portland và Southwest là vé giấy.
 • Thẻ myki dành cho sinh viên quốc tế (international Undergraduate Student Education pass – iUSEpass – myki card): sinh viên du học quốc tế có thẻ tiết kiệm 50% cho việc di chuyển bằng thẻ iUSEpass và tiết kiệm hơn nữa nếu nạp tiền bằng Myki Money. Thẻ bao gồm tất cả các chuyến đi ở Melbourne, cho phép đi lại không giới hạn trên xe lửa, xe điện và xe buýt trong khu vực trường của chủ thẻ.

Thẻ di chuyển phương tiện công cộng tại bang Victoria.

3. Bang Queensland

Chính phủ Queensland cung cấp hỗ trợ cho các học sinh đủ điều kiện đi lại giữa trường và nhà theo Chương trình Hỗ trợ Di chuyển Trường học (the School Transport Assistance Scheme – STAS). Chương trình hỗ trợ phí di chuyển của tất cả các dịch vụ xe buýt, phà, xe lửa và xe điện của TransLink hoặc qconnect, cũng như đối với việc di chuyển bằng phương tiện cá nhân.

Tiêu chí đánh giá đủ điều kiện như sau:

 • Có cha mẹ/ người giám hộ cư trú tại Queensland và học tại trường có hỗ trợ.
 • Từ 18 tuổi trở xuống và phải đi lại trường học từ một địa chỉ nhà duy nhất.
 • Đi ít nhất từ 2 chuyến trở lên mỗi tuần bằng cùng một phương tiện.

Học sinh khuyết tật sẽ nhận được hỗ trợ đi lại khi Chương trình Bảo hiểm Người khuyết tật Quốc gia (the National Disability Insurance Scheme – NDIS) được giới thiệu tại Queensland. NDIS sẽ không làm gián đoạn các dịch vụ hiện có cho các học sinh đủ điều kiện. Chính phủ Queensland sẽ tiếp tục hỗ trợ di chuyển trường học cho những học sinh khuyết tật không đủ điều kiện nhận tài trợ của NDIS.

Sau khi học sinh đủ điều kiện nhận STAS, có nhiều hình thức hỗ trợ khác nhau:

 • Hỗ trợ di chuyển bằng xe buýt và phà.
 • Hỗ trợ di chuyển đường sắt.
 • Trợ cấp di chuyển.
 • Hỗ trợ cho học sinh sống cách biệt.
 • Hỗ trợ cho học sinh/ sinh viên mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính.
 • Nếu không đủ diều kiện nhận hỗ trợ hoàn toàn, tất cả học sinh tiểu học và trung học đều được hỗ trợ nửa giá trong tất cả dịch vụ của TransLink.

Giá vé STAS:

 • Chi phí đi lại của học sinh đủ điều kiện STAS sẽ do chính phủ tài trợ khi đi học đến trường gần nhất hoặc trường được chỉ định.
 • Học sinh đủ điều kiện STAS nhưng theo đi học ở trường không phải gần nhất hoặc không phải trường chỉ định có thể phải trả phí dựa trên quãng đường đã đi thêm. Các giá vé nạp thêm phụ thuộc vào nhà điều hành xe buýt.

4. Bang Tasmania

Chính phủ Tasmania hỗ trợ việc đi lại của học sinh/ sinh viên thông qua việc cung cấp dịch vụ xe buýt đi học, và trong một số trường hợp là thông qua việc trợ cấp.

Thẻ xe buýt học sinh/sinh viên có 3 loại:

 • Thẻ xe buýt miễn phí: dành cho học sinh dưới 18 tuổi hoặc đủ 18 tuổi trong năm học và là một học sinh toàn thời gian, học tại trường được Bộ Giáo dục công nhận, đáp ứng 1 hoặc nhiều tiêu chí theo luật hỗ trợ của bang Tasmania.
 • Thẻ xe buýt trung chuyển miễn phí: học sinh đi đến trường phải bắt hơn 1 chuyến xe có phí sẽ được hỗ trợ trung chuyển từ nhà đến trạm đầu tiên và chỉ cần trả phí cho chuyến xe còn lại.
 • Thẻ xe buýt dành cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt: sinh viên đủ điều kiện có thể nộp đơn xin thẻ đi xe buýt dành cho trường hợp đặc biệt có ưu đãi giảm giá khi đi lại trên 1 hoặc nhiều dịch vụ xe buýt tính phí giữa nhà và trường hoặc được miễn phí trong một số trường hợp.

5. Bang Nam Úc

Tại Nam Úc, trẻ em dưới 5 tuổi được miễn phí di chuyển trên phương tiện công cộng. Học sinh từ 5 đến 15 tuổi sẽ được sử dụng Student metroCARD, và trên 15 tuổi sẽ được mua Concession metroCARD có ưu đãi giá vé phương tiện công cộng.

Ngoài ra, bang Nam Úc còn cung cấp nhiều tuyến xe buýt chỉ dành cho học sinh (School bus) để hỗ trợ các học sinh ở vùng ngoại ô hoặc cách trường công lập gần nhất trên 5 km. Học sinh sống trong vòng 5 km từ trường công lập gần nhất phải tự thu xếp phương tiện đi lại. Nếu sống tại nơi không có xe buýt trường (School bus), gia đình có thể xin trợ cấp đi lại cho học sinh tại trường hoặc hội đồng khu vực (local council).

6. Bang Tây Úc

Để đăng ký dịch vụ xe buýt trường miễn phí đưa đón từ nhà đến trường, học sinh cần hội đủ các điều kiện như sống ở vùng ngoại ô cách trường hơn 4,5 km hay thuộc diện cần chăm sóc đặc biệt và một số điều kiện khác.

Các học sinh tiểu học và trung học không đủ điều kiện đăng ký dịch vụ đưa đón bằng xe buýt trường có thể đăng ký thẻ Student SmartRider để được hưởng giá vé ưu đãi dành cho học sinh, cũng như sinh viên có thể đăng ký thẻ Tertiary SmartRider. Tuy nhiên, học sinh tiểu học và trung học liên bang chỉ được mua thẻ Tertiary SmartRider và giảm giá vé trong tối đa 8 tuần, sinh viên liên bang không đủ điều kiện nhận ưu đãi giá vé sinh viên.

7. Lãnh thổ phía Bắc

Vùng lãnh thổ phía Bắc có dịch vụ xe buýt phục vụ đưa đón hoặc hỗ trợ chi phí đi lại cho học sinh/ sinh viên khuyết tật, cần hỗ trợ đặc biệt hoặc học sinh sống cách quá xa trường. Có nhiều chương trình hỗ trợ khác nhau và học sinh cần có đủ điều kiện khi đăng ký các chương trình này. Ngoài ra, chính phủ còn có chương trình đưa đón học sinh/ sinh viên sống xa nhà vào các kỳ nghỉ giữa kỳ và cuối kỳ.

Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin nói chung và không đề cập đến hoàn cảnh cá nhân của bạn. Bạn nên tìm kiếm các tư vấn về pháp lý hoặc chuyên môn độc lập riêng nếu có thắc mắc liên quan đến nội dung của bài viết. HALI Australia sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ kết quả, hậu quả, thiệt hại hoặc tổn thất nào bắt nguồn dù là trực tiếp hay gián tiếp từ việc sử dụng và/hoặc áp dụng thông tin và/hoặc các quyết định, hành động của bạn dựa trên thông tin của các Bài viết này.

Get in touch

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.