Bài viết chuyên sâu về trường công lập cấp trung học tại Úc – Lớp thường/lớp chuyên (Selective)

Vip

Các trường trung học chuyên giúp các em học sinh có năng khiếu/tài năng học hỏi bằng cách xếp các em vào chung nhóm với các học sinh có năng khiếu/tài năng, giảng dạy các em theo phương cách đặc biệt và cung ứng tài liệu học tập ở trình độ thích ứng. Trường chuyên thuộc nhóm trường công lập ...

Xem Thêm

Get in touch

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.